mdkslupsk.pl

 • 001_Slider.jpg
 • 032_Slider.jpg
 • 003_Slider.jpg
 • 071_Slider.jpg
 • 039_Slider.jpg
 • 012_Slider.jpg
 • 042_Slider.jpg
 • 061_Slider.jpg
 • 055_Slider.jpg
 • 025_Slider.jpg
 • 006_Slider.jpg
 • 015_Slider.jpg
 • 068_Slider.jpg
 • 053_Slider.jpg
 • 059_Slider.jpg
 • 037_Slider.jpg
 • 051_Slider.jpg
 • 007_Slider.jpg
 • 035_Slider.jpg
 • 014_Slider.jpg
 • 066_Slider.jpg
 • 009_Slider.jpg
 • 031_Slider.jpg
 • 026_Slider.jpg
 • 062_Slider.jpg
 • 047_Slider.jpg
 • 021_Slider.jpg
 • 020_Slider.jpg
 • 045_Slider.jpg
 • 010_Slider.jpg
 • 004_Slider.jpg
 • 058_Slider.jpg
 • 060_Slider.jpg
 • 002_Slider.jpg
 • 043_Slider.jpg
 • 036_Slider.jpg
 • 034_Slider.jpg
 • 013_Slider.jpg
 • 056_Slider.jpg
 • 044_Slider.jpg
 • 005_Slider.jpg
 • 041_Slider.jpg
 • 024_Slider.jpg
 • 022_Slider.jpg
 • 070_Slider.jpg
 • 016_Slider.jpg
 • 019_Slider.jpg
 • 049_Slider.jpg
 • 069_Slider.jpg
 • 008_Slider.jpg
 • 011_Slider.jpg
 • 065_Slider.jpg
 • 023_Slider.jpg
 • 030_Slider.jpg
 • 027_Slider.jpg
 • 033_Slider.jpg
 • 064_Slider.jpg
 • 038_Slider.jpg
 • 018_Slider.jpg
 • 063_Slider.jpg
 • 052_Slider.jpg
 • 017_Slider.jpg
 • 050_Slider.jpg
 • 029_Slider.jpg
 • 046_Slider.jpg
 • 028_Slider.jpg
 • 057_Slider.jpg
 • 054_Slider.jpg
 • 048_Slider.jpg
 • 067_Slider.jpg
 • 040_Slider.jpg

Artykuły

Zajęcia teatralne

Zajęcia prowadzą nauczyciele: Dorota Michałowska, Marta Andrzejewska

Zajęcia teatralne rozwijają i doskonalą umiejętności warsztatowe poprzez typowe zadania aktorskie ich celem jest samorealizacja, podniesienie własnej wartości oraz rozwój komunikacji interpersonalnej. Uczestnicy poznają różne środki artystycznego wyrazu, ćwiczą interpretację tekstu, dykcję, emisję głosu, świadomość ciała, pracę z rekwizytem, koncentrację i improwizację. Rozbudzają wrażliwość artystyczną oraz poczucie piękna i estetyki. Rozwijają kreatywność. Uczą się pracy w grupie i odpowiedzialności, a także poznają techniki rozwoju osobistego. Przygotowują spektakle, tworzą etiudy oraz konfrontują swoje umiejętności, podczas ogólnopolskich przeglądów teatralnych.

Zajęcia odbywają się w dwóch grupach:

Grupa Teatralna „Dream”

Zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 19 lat. Uczestnicy biorą udział w ćwiczeniach warsztatowych oraz pracy nad inscenizacją spektaklu.

"Mali Artyści" zajęcia Artystyczno-Teatralne – Akademia Twórczego Myślenia

Zajęcia artystyczno-teatralne stanowią szczególną formę aktywności i ekspresji twórczej dla młodych artystów (6-10 lat). Aktywność dziecka należy do ważnej sfery rozwoju i trzeba ją właściwie stymulować i pobudzać poprzez odpowiednie zabawy, a taką niewątpliwie jest zabawa w teatr. Na zajęciach artystyczno-teatralnych będziemy:
– rozwijać wiedzę o teatrze
 kształtować umiejętność posługiwania się językiem ojczystym
 wyrażać przeżycia, nastroje, emocje za pomocą gestów, ruchów i mimiki
 odkrywać swoje uzdolnienia sceniczne
 zdobywać umiejętności improwizacyjne i naśladowcze
 rozwijać koordynację wzrokowo-słuchowo-motoryczną
 rozwijać kreatywność
 rozbudzać wyobraźnię sceniczną i scenograficzną
 wyrażać się twórczo, plastycznie
 kreować i szyć kostiumy

Ogłoszenia

Z ostatniej chwili

Ankieta Zwracamy się z prośbą do młodzieży o wypełnienie ankiety, która pomoże nam w przygotowaniu oferty zajęć pozaszkolnych na nowy rok szkolny. Ankieta jest dostępna po kliknięciu na poniższy baner.