mdkslupsk.pl

 • 052_Slider.jpg
 • 016_Slider.jpg
 • 026_Slider.jpg
 • 005_Slider.jpg
 • 054_Slider.jpg
 • 065_Slider.jpg
 • 030_Slider.jpg
 • 009_Slider.jpg
 • 031_Slider.jpg
 • 068_Slider.jpg
 • 057_Slider.jpg
 • 025_Slider.jpg
 • 045_Slider.jpg
 • 004_Slider.jpg
 • 021_Slider.jpg
 • 060_Slider.jpg
 • 042_Slider.jpg
 • 012_Slider.jpg
 • 058_Slider.jpg
 • 008_Slider.jpg
 • 059_Slider.jpg
 • 003_Slider.jpg
 • 049_Slider.jpg
 • 048_Slider.jpg
 • 053_Slider.jpg
 • 037_Slider.jpg
 • 010_Slider.jpg
 • 046_Slider.jpg
 • 020_Slider.jpg
 • 061_Slider.jpg
 • 002_Slider.jpg
 • 040_Slider.jpg
 • 064_Slider.jpg
 • 069_Slider.jpg
 • 023_Slider.jpg
 • 066_Slider.jpg
 • 055_Slider.jpg
 • 047_Slider.jpg
 • 014_Slider.jpg
 • 071_Slider.jpg
 • 018_Slider.jpg
 • 011_Slider.jpg
 • 029_Slider.jpg
 • 067_Slider.jpg
 • 041_Slider.jpg
 • 015_Slider.jpg
 • 056_Slider.jpg
 • 051_Slider.jpg
 • 027_Slider.jpg
 • 006_Slider.jpg
 • 043_Slider.jpg
 • 028_Slider.jpg
 • 063_Slider.jpg
 • 070_Slider.jpg
 • 032_Slider.jpg
 • 017_Slider.jpg
 • 039_Slider.jpg
 • 033_Slider.jpg
 • 013_Slider.jpg
 • 007_Slider.jpg
 • 050_Slider.jpg
 • 038_Slider.jpg
 • 022_Slider.jpg
 • 034_Slider.jpg
 • 062_Slider.jpg
 • 036_Slider.jpg
 • 019_Slider.jpg
 • 044_Slider.jpg
 • 001_Slider.jpg
 • 024_Slider.jpg
 • 035_Slider.jpg

Artykuły

Historia

W roku 1952 w budynku organizacji młodzieżowych powstaje "Dom Harcerza". Kierownikiem placówki zostaje Mikołaj Zakrzewski. Zajęcia odbywają się w nielicznych kołach zainteresowań, między innymi w kole muzycznym, biologicznym, działa biblioteka i świetlica. Lata 1953/56 to czas organizacji placówki, remontu kapitalnego, adaptacji pomieszczeń do prowadzenia określonych zajęć z dziećmi i młodzieżą.


Wiosną 1956 r. prawdopodobnie pierwszego kwietnia decyzją władz oświatowych dotychczasowy Dom Harcerza zostaje przemianowany na Młodzieżowy Dom Kultury. Pierwszym dyrektorem MDK zostaje Pan Kornel Dąbrowski, który tę funkcję pełnił do roku 1974. Lata te cechuje bardzo dynamiczny rozwój placówki i duża aktywność w środowisku. W tym czasie MDK nie ma zdecydowanego profilu swej działalności. Jako jedyna w mieście i powiecie oświatowa placówka wychowania pozaszkolnego. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom środowiska organizowane są bardzo różnorodne formy zajęć dla dzieci i młodzieży. W MDK-u działają koła: gospodarstwa domowego, filmowe, fotograficzne, teatralne, biologiczne, rękodzieła artystycznego, politechniczne takie jak: radiotechniczne, modelarskie, obróbki drewna, metalu, motorowe, artystyczne, muzyczne, taneczne, plastyczne. Baza lokalowa i wyposażenia pracowni pozwalało pełnić także funkcje metodyczne przez organizowanie kursów dla prowadzących zajęcia pozalekcyjne w szkołach. W 1965 roku w Trybunie Ludu (z 26.01.1965 r.) znajdujemy notatkę informującą, że "Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku jest największą placówką wychowania pozaszkolnego w województwie koszalińskim. W 60 kołach zainteresowań bierze udział aż 1200 uczestników z miasta i powiatu". W tym czasie nie było w mieście i powiecie znaczącej imprezy czy uroczystości w której nie brały udziału zespoły artystyczne MDK-u. Przełom roku 1972/73 to okres remontu kapitalnego budynku. Zajęcia kontynuowane są w pomieszczeniach udostępnionych przez inne placówki oświatowe i kulturalne w mieście.

W roku 1974 po przejściu na emeryturę dyrektora Kornela Dąbrowskiego, kierownictwo placówki obejmuje Walenty Szymczewski, nauczyciel wychowania muzycznego, który tę funkcję pełni do roku 1991. W tym czasie Młodzieżowy Dom Kultury staje się placówką wychowania pozaszkolnego o zdecydowanym profilu artystycznym, muzyczno-tanecznym. Zespoły taneczne, wokalne, instrumentalne biorą udział i zdobywają nagrody w wielu imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich, wyjeżdżają za granicę, są zapraszane do udziału w obchodach uroczystości centralnych w Warszawie, występują w programach telewizyjnych. W roku szkolnym 1978/79 w 89 kołach zainteresowań uczestniczy ponad 1500 dzieci i młodzieży. W MDK-u działają zespoły wokalne "Zięby", "Muszelki", muzyczne "Fraza", "A - Vista", taneczne "Wir", "Gest", instrumentalny "Nocaut". Prowadzą je nauczyciele instruktorzy: B. Furmanek, W. Szymczewski, A. Majewska, D. Krętkowska, A. Machutta, A. Taraszkiewicz. Zespoły uczestniczą i odnoszą sukcesy w imprezach ogólnopolskich takich jak "Wrocławski Maj", Festiwal Harcerski w Kielcach. W tym czasie Młodzieżowy Dom Kultury jest inicjatorem i organizatorem przeglądów dorobku zajęć pozalekcyjnych szkół słupskich, wystaw plastycznych w Galerii Malarstwa Dziecięcego, pełni także funkcję Wojewódzkiego Koordynatora Konkursów Plastycznych. W 1981 roku Młodzieżowy Dom Kultury obchodzi 25 lecie działalności.

Grudzień 1981 r. - stan wojenny, zawieszenie działalności placówki.
W marcu 1982 r. wznowiono działalność, pracują 62 koła zainteresowań w których bierze udział 1061 stałych uczestników. W roku szkolnym 1982/83 rośnie zainteresowanie działalnością. W 75 kołach uczestniczy 1420 dzieci i młodzieży. W tym czasie powstaje Klub Tańca Towarzyskiego "Paktan" prowadzony przez Anielę Majewską. Z jej inicjatywy zorganizowany został w latach 1984 i 1985 I i II Międzywojewódzki Turniej Tańca Towarzyskiego. Ówcześni uczestnicy - członkowie Klubu Tańca Towarzyskiego "Paktan" obecnie organizują w Słupsku Ogólnopolskie Konkursy Tańca Towarzyskiego.

W drugiej połowie lat osiemdziesiątych powstaje pracownia choreograficzna tańca współczesnego prowadzona przez T. Czyżewską. Działają zespoły taneczne "Zig - Zag", "Driada", "Pląs". Zespoły odnoszą znaczące sukcesy na ogólnopolskich imprezach tanecznych w Koninie, Kielcach, Gorzowie Wielkopolskim, a także w wojewódzkich przeglądach zespołów tanecznych. Nadal działa Galeria Twórczości Dziecięcej organizując wystawy plastyczne prac powstających w MDK, a także organizując powtórzenia wystaw Ogólnopolskich Konkursów Plastycznych Twórczości Dzieci i Młodzieży. Wystawy organizowane były we współpracy z Biurem Wystaw Artystycznych, Młodzieżowym Centrum Kultury. Działania te wpłynęły na zwiększenie zainteresowania zajęciami plastycznymi prowadzonymi w MDK-u. Prócz tego w MDK działa i rozwija się pracownia muzyczna w której prowadzona jest nauka gry na gitarze, akordeonie, fletach prostych, działają także zespoły instrumentalne. W pracowni języków obcych prowadzona jest nauka języka niemieckiego i angielskiego. Ponadto pracują koła fotograficzne, modelarskie, rękodzieła artystycznego. W szerokim zakresie prowadzona jest współpraca ze szkołami i przedszkolami, w ramach której odbywają się w MDK-u zajęcia rytmiczno-umuzykalniające dla dzieci młodszych oraz prowadzone są zespoły dziecięcego muzykowania.

W roku 1991 odchodzi na emeryturę dotychczasowy dyrektor placówki Walenty Szymczewski. Kierownictwo obejmuje nauczyciel - instruktor MDK Włodzimierz Kwiecień. Początek lat dziewięćdziesiątych to okres bardzo trudny dla placówek wychowania pozaszkolnego. Pojawiają się wymuszone względami ekonomicznymi tendencje zmierzające do likwidacji tego typu placówek. Mimo tych trudności ww. formy zajęć prowadzone były nadal choć wiadomo było, że niektóre będą musiały ulec likwidacji ze względów ekonomicznych jak też dlatego, że zmniejszało się zainteresowanie. W pracowni muzycznej powstaje nowa forma zajęć, nauka gry na elektronicznych instrumentach klawiszowych - keyboardach. MDK jako pierwszy w Słupsku stworzył możliwość nauki na tych instrumentach dzieciom i młodzieży zakupując instrumenty i tworząc nową formę zajęć, która działa znakomicie do dnia dzisiejszego. Zajęcia prowadzą W. Szymczewski i J. Kiciński. W tym czasie nadal wiele sukcesów odnoszą zespoły taneczne MDK-u biorąc udział w ogólnopolskich festiwalach (Konin, Kielce, Szczecin) oraz przeglądach wojewódzkich.

Od 1 września 1994 roku do 31 sierpnia 2010 roku placówką kieruje Szymon Podhajski, kontynuujący dotychczasową działalność placówki zmierzającą do ugruntowania w sposób zdecydowany profilu artystycznego muzyczno, taneczno, plastycznego. W 1995 roku na zlecenie MEN i Kuratorium Oświaty w Słupsku MDK jest realizatorem podsumowania i wystawy pokonkursowej XIX Ogólnopolskiego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży. W 1996 r. MDK organizuje na zlecenie Kuratorium Międzywojewódzki Przegląd Dorobku Artystycznego Placówek Wychowania Pozaszkolnego woj. gdańskiego, koszalińskiego, słupskiego. W tym czasie po 22 latach od ostatniego remontu kapitalnego rozpoczyna się w Młodzieżowym Domu Kultury remont kapitalny na raty. Na przestrzeni lat 1994-2001 budynek został wyremontowany, zmodernizowany. Wszelkie prace remontowe i modernizacyjne prowadzone były w ciągu całego roku w taki sposób, iż nie powodowało to potrzeby zawieszania zajęć. Wyremontowano pomieszczenia, wyposażono w nowy niezbędny sprzęt pracownie, dostosowując je do aktualnych potrzeb i prowadzonych form zajęć. Nauczycielom stworzono warunki umożliwiające podejmowanie i kontynuację nauki na wyższych uczelniach. Zyskaliśmy stabilną i kompletną kadrę. Pozwala to realizować zasadę mówiącą, że Młodzieżowy Dom Kultury uczy, bawi i wychowuje. Od 1 września 2010 roku placówką kieruje Violetta Wójcik.

Ogłoszenia

Z ostatniej chwili

Ankieta Zwracamy się z prośbą do młodzieży o wypełnienie ankiety, która pomoże nam w przygotowaniu oferty zajęć pozaszkolnych na nowy rok szkolny. Ankieta jest dostępna po kliknięciu na poniższy baner.