mdkslupsk.pl

 • 015_Slider.jpg
 • 010_Slider.jpg
 • 043_Slider.jpg
 • 071_Slider.jpg
 • 017_Slider.jpg
 • 050_Slider.jpg
 • 044_Slider.jpg
 • 067_Slider.jpg
 • 069_Slider.jpg
 • 062_Slider.jpg
 • 052_Slider.jpg
 • 040_Slider.jpg
 • 027_Slider.jpg
 • 041_Slider.jpg
 • 038_Slider.jpg
 • 016_Slider.jpg
 • 063_Slider.jpg
 • 059_Slider.jpg
 • 033_Slider.jpg
 • 036_Slider.jpg
 • 046_Slider.jpg
 • 051_Slider.jpg
 • 022_Slider.jpg
 • 003_Slider.jpg
 • 021_Slider.jpg
 • 024_Slider.jpg
 • 048_Slider.jpg
 • 068_Slider.jpg
 • 028_Slider.jpg
 • 053_Slider.jpg
 • 013_Slider.jpg
 • 034_Slider.jpg
 • 055_Slider.jpg
 • 019_Slider.jpg
 • 031_Slider.jpg
 • 023_Slider.jpg
 • 006_Slider.jpg
 • 056_Slider.jpg
 • 047_Slider.jpg
 • 070_Slider.jpg
 • 066_Slider.jpg
 • 037_Slider.jpg
 • 049_Slider.jpg
 • 058_Slider.jpg
 • 061_Slider.jpg
 • 026_Slider.jpg
 • 009_Slider.jpg
 • 014_Slider.jpg
 • 005_Slider.jpg
 • 039_Slider.jpg
 • 029_Slider.jpg
 • 025_Slider.jpg
 • 035_Slider.jpg
 • 020_Slider.jpg
 • 054_Slider.jpg
 • 030_Slider.jpg
 • 018_Slider.jpg
 • 042_Slider.jpg
 • 011_Slider.jpg
 • 060_Slider.jpg
 • 032_Slider.jpg
 • 001_Slider.jpg
 • 012_Slider.jpg
 • 008_Slider.jpg
 • 057_Slider.jpg
 • 064_Slider.jpg
 • 045_Slider.jpg
 • 065_Slider.jpg
 • 004_Slider.jpg
 • 002_Slider.jpg
 • 007_Slider.jpg

Artykuły

Regulamin uczestnika Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku

REGULAMIN UCZESTNIKA MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W SŁUPSKU

Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku jest placówką oświatową prowadzącą działalność:
- w formach stałych (stałe zajęcia umieszczone w tygodniowym planie zajęć),
- okresowych (zimowe i letnie zajęcia zorganizowane).

Uczestnikami Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku mogą być dzieci i młodzież w wieku 3 lat do zakończenia edukacji.
1. Uczestnik ma prawo do systematycznej informacji o swoich postępach.
2. Po zakończeniu rocznego cyklu zajęć, umieszczonych w tygodniowym planie, uczestnik otrzymuje dyplom uczestnictwa.
3. Zajęcia określone w tygodniowym planie zajęć rozpoczynają się nie wcześniej niż 1 września i kończą wg kalendarza danego roku szkolnego.
4. W czasie ferii zimowych zajęcia odbywają się wg okresowego planu zajęć.
5. Dane osobowe uczestnika podlegają ochronie zgodnie z aktualnymi przepisami.
6. Na terenie placówki obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu, używania i rozprowadzania środków odurzających.
7. Od uczestników oczekuje się kulturalnego zachowania i poszanowania mienia placówki.
8. Niestosowanie się do zasad określonych w pkt. 6 lub 7 może spowodować skreślenie z listy uczestników, a także zastosowanie innych środków przewidzianych prawem.
9. Prawa i obowiązki uczestnika a także nagrody i kary są zamieszczone w statucie Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku.

Regulamin zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 4/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Ogłoszenia

Z ostatniej chwili

Previous Next
UWAGA! Ze względu na chorobę nauczyciela wyniki Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego "To, co ważne..." zostaną udostępnione 16 lutego 2024 r. na stronie internetowej. Podsumowanie konkursu odbędzie się 15 marca 2024 r. o godz. 13.00 w Młodzieżowym Domu Kultury.
Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 Od 2 października 2023 r. w sprawie rekrutacji należy kontaktować z sekretariatem MDK pod numerem tel. 59 842-50-52
Ankieta Zwracamy się z prośbą do młodzieży o wypełnienie ankiety, która pomoże nam w przygotowaniu oferty zajęć pozaszkolnych na nowy rok szkolny. Ankieta jest dostępna po kliknięciu na poniższy baner.