mdkslupsk.pl

 • IMG_7070-15.jpg
 • IMG_8188-100.jpg
 • IMG_7650-21.jpg
 • IMG_0212-16.jpg
 • IMG_7078-18.jpg
 • IMG_7745-51.jpg
 • IMG_8323-19.jpg
 • IMG_0195-9.jpg
 • IMG_4282-127.jpg
 • IMG_4089-66.jpg
 • IMG_6393-23.jpg
 • IMG_6734-118.jpg
 • IMG_6645-92.jpg
 • IMG_6859-157.jpg
 • IMG_0190-7.jpg
 • IMG_7435-148.jpg
 • IMG_6997-185.jpg
 • IMG_1984-2.jpg
 • IMG_7937-134.jpg
 • IMG_6993-183.jpg
 • IMG_0323-13.jpg
 • IMG_4086-65.jpg
 • IMG_0341-19.jpg
 • IMG_7668-24.jpg
 • IMG_0186-5.jpg
 • IMG_7223-68.jpg
 • IMG_6464-41.jpg
 • IMG_0209-14.jpg
 • IMG_6327-1.jpg
 • IMG_7829-84.jpg
 • IMG_2003-7.jpg
 • IMG_8314-12.jpg
 • IMG_6480-46.jpg
 • IMG_0203-12.jpg
 • IMG_8101-67.jpg
 • IMG_6887-167.jpg
 • IMG_4342-147.jpg
 • WP_20180508_16_47_32_Pro-1.jpg
 • IMG_8009-29.jpg
 • IMG_0248-26.jpg
 • IMG_7973-10.jpg
 • IMG_4667-32.jpg
 • IMG_4619-3.jpg
 • IMG_6346-5.jpg
 • IMG_7283-88.jpg
 • IMG_7102-25.jpg
 • IMG_4652-23.jpg

Artykuły

Regulamin uczestnika Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku

REGULAMIN UCZESTNIKA MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W SŁUPSKU

Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku jest placówką oświatową prowadzącą działalność:
- w formach stałych (stałe zajęcia umieszczone w tygodniowym planie zajęć),
- okresowych (zimowe i letnie zajęcia zorganizowane).

Uczestnikami Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku mogą być dzieci i młodzież w wieku 3 lat do zakończenia edukacji.
1. Uczestnik ma prawo do systematycznej informacji o swoich postępach.
2. Po zakończeniu rocznego cyklu zajęć, umieszczonych w tygodniowym planie, uczestnik otrzymuje dyplom uczestnictwa.
3. Zajęcia określone w tygodniowym planie zajęć rozpoczynają się nie wcześniej niż 1 września i kończą wg kalendarza danego roku szkolnego.
4. W czasie ferii zimowych zajęcia odbywają się wg okresowego planu zajęć.
5. Dane osobowe uczestnika podlegają ochronie zgodnie z aktualnymi przepisami.
6. Na terenie placówki obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu, używania i rozprowadzania środków odurzających.
7. Od uczestników oczekuje się kulturalnego zachowania i poszanowania mienia placówki.
8. Niestosowanie się do zasad określonych w pkt. 6 lub 7 może spowodować skreślenie z listy uczestników, a także zastosowanie innych środków przewidzianych prawem.
9. Prawa i obowiązki uczestnika a także nagrody i kary są zamieszczone w statucie Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku.

Regulamin zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 4/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Ogłoszenia

Z ostatniej chwili

Ankieta Zwracamy się z prośbą do młodzieży o wypełnienie ankiety, która pomoże nam w przygotowaniu oferty zajęć pozaszkolnych na nowy rok szkolny. Ankieta jest dostępna po kliknięciu na poniższy baner.