mdkslupsk.pl

 • 013_Slider.jpg
 • 021_Slider.jpg
 • 053_Slider.jpg
 • 009_Slider.jpg
 • 052_Slider.jpg
 • 028_Slider.jpg
 • 001_Slider.jpg
 • 070_Slider.jpg
 • 018_Slider.jpg
 • 056_Slider.jpg
 • 030_Slider.jpg
 • 036_Slider.jpg
 • 069_Slider.jpg
 • 002_Slider.jpg
 • 068_Slider.jpg
 • 057_Slider.jpg
 • 019_Slider.jpg
 • 023_Slider.jpg
 • 064_Slider.jpg
 • 042_Slider.jpg
 • 007_Slider.jpg
 • 034_Slider.jpg
 • 051_Slider.jpg
 • 055_Slider.jpg
 • 031_Slider.jpg
 • 012_Slider.jpg
 • 027_Slider.jpg
 • 016_Slider.jpg
 • 060_Slider.jpg
 • 063_Slider.jpg
 • 043_Slider.jpg
 • 061_Slider.jpg
 • 071_Slider.jpg
 • 032_Slider.jpg
 • 004_Slider.jpg
 • 046_Slider.jpg
 • 008_Slider.jpg
 • 003_Slider.jpg
 • 025_Slider.jpg
 • 047_Slider.jpg
 • 044_Slider.jpg
 • 033_Slider.jpg
 • 017_Slider.jpg
 • 005_Slider.jpg
 • 040_Slider.jpg
 • 020_Slider.jpg
 • 059_Slider.jpg
 • 006_Slider.jpg
 • 039_Slider.jpg
 • 026_Slider.jpg
 • 022_Slider.jpg
 • 050_Slider.jpg
 • 065_Slider.jpg
 • 038_Slider.jpg
 • 010_Slider.jpg
 • 014_Slider.jpg
 • 045_Slider.jpg
 • 035_Slider.jpg
 • 058_Slider.jpg
 • 015_Slider.jpg
 • 049_Slider.jpg
 • 024_Slider.jpg
 • 062_Slider.jpg
 • 054_Slider.jpg
 • 037_Slider.jpg
 • 041_Slider.jpg
 • 048_Slider.jpg
 • 067_Slider.jpg
 • 066_Slider.jpg
 • 029_Slider.jpg
 • 011_Slider.jpg

Artykuły

Regulamin uczestnika Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku

REGULAMIN UCZESTNIKA MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W SŁUPSKU

Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku jest placówką oświatową prowadzącą działalność:
- w formach stałych (stałe zajęcia umieszczone w tygodniowym planie zajęć),
- okresowych (zimowe i letnie zajęcia zorganizowane).

Uczestnikami Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku mogą być dzieci i młodzież w wieku 3 lat do zakończenia edukacji.
1. Uczestnik ma prawo do systematycznej informacji o swoich postępach.
2. Po zakończeniu rocznego cyklu zajęć, umieszczonych w tygodniowym planie, uczestnik otrzymuje dyplom uczestnictwa.
3. Zajęcia określone w tygodniowym planie zajęć rozpoczynają się nie wcześniej niż 1 września i kończą wg kalendarza danego roku szkolnego.
4. W czasie ferii zimowych zajęcia odbywają się wg okresowego planu zajęć.
5. Dane osobowe uczestnika podlegają ochronie zgodnie z aktualnymi przepisami.
6. Na terenie placówki obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu, używania i rozprowadzania środków odurzających.
7. Od uczestników oczekuje się kulturalnego zachowania i poszanowania mienia placówki.
8. Niestosowanie się do zasad określonych w pkt. 6 lub 7 może spowodować skreślenie z listy uczestników, a także zastosowanie innych środków przewidzianych prawem.
9. Prawa i obowiązki uczestnika a także nagrody i kary są zamieszczone w statucie Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku.

Regulamin zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 4/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Ogłoszenia

Z ostatniej chwili

Ankieta Zwracamy się z prośbą do młodzieży o wypełnienie ankiety, która pomoże nam w przygotowaniu oferty zajęć pozaszkolnych na nowy rok szkolny. Ankieta jest dostępna po kliknięciu na poniższy baner.