mdkslupsk.pl

 • 035_Slider.jpg
 • 055_Slider.jpg
 • 011_Slider.jpg
 • 049_Slider.jpg
 • 058_Slider.jpg
 • 003_Slider.jpg
 • 024_Slider.jpg
 • 067_Slider.jpg
 • 015_Slider.jpg
 • 039_Slider.jpg
 • 046_Slider.jpg
 • 060_Slider.jpg
 • 006_Slider.jpg
 • 018_Slider.jpg
 • 019_Slider.jpg
 • 032_Slider.jpg
 • 029_Slider.jpg
 • 017_Slider.jpg
 • 064_Slider.jpg
 • 051_Slider.jpg
 • 048_Slider.jpg
 • 053_Slider.jpg
 • 022_Slider.jpg
 • 023_Slider.jpg
 • 069_Slider.jpg
 • 025_Slider.jpg
 • 020_Slider.jpg
 • 059_Slider.jpg
 • 057_Slider.jpg
 • 031_Slider.jpg
 • 014_Slider.jpg
 • 016_Slider.jpg
 • 063_Slider.jpg
 • 056_Slider.jpg
 • 044_Slider.jpg
 • 008_Slider.jpg
 • 047_Slider.jpg
 • 052_Slider.jpg
 • 033_Slider.jpg
 • 041_Slider.jpg
 • 045_Slider.jpg
 • 010_Slider.jpg
 • 071_Slider.jpg
 • 040_Slider.jpg
 • 004_Slider.jpg
 • 028_Slider.jpg
 • 002_Slider.jpg
 • 065_Slider.jpg
 • 036_Slider.jpg
 • 050_Slider.jpg
 • 062_Slider.jpg
 • 012_Slider.jpg
 • 007_Slider.jpg
 • 066_Slider.jpg
 • 026_Slider.jpg
 • 030_Slider.jpg
 • 034_Slider.jpg
 • 068_Slider.jpg
 • 027_Slider.jpg
 • 005_Slider.jpg
 • 061_Slider.jpg
 • 042_Slider.jpg
 • 038_Slider.jpg
 • 009_Slider.jpg
 • 070_Slider.jpg
 • 043_Slider.jpg
 • 054_Slider.jpg
 • 013_Slider.jpg
 • 001_Slider.jpg
 • 021_Slider.jpg
 • 037_Slider.jpg

Artykuły

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności witryny internetowej Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku

Młodzieżowy Dom Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Witryna internetowa Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2006-12-05
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-26

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak możliwości regulowania wielkości czcionki,
 • brak możliwości ustawienia zwiększonego kontrastu,
 • brak możliwości odczytania tekstu,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-12
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-02-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Violetta Wójcik.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 59 842 50 52

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku
 • Adres: ul. Szarych Szeregów 8
  76-200 Słupsk
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 59 842 50 52

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Młodzieżowy Dom Kultury znajduje się w budynku przy ul. Szarych Szeregów 8 w Słupsku

Wejście do budynku jest od podwórza. Obiekt nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Na terenie placówki nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Występującymi barierami są:
- brak toalet dla osób niepełnosprawnych,
- brak windy,
- ograniczenia w ciągach komunikacyjnych.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ogłoszenia

Z ostatniej chwili

Previous Next
UWAGA! Ze względu na chorobę nauczyciela wyniki Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego "To, co ważne..." zostaną udostępnione 16 lutego 2024 r. na stronie internetowej. Podsumowanie konkursu odbędzie się 15 marca 2024 r. o godz. 13.00 w Młodzieżowym Domu Kultury.
Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 Od 2 października 2023 r. w sprawie rekrutacji należy kontaktować z sekretariatem MDK pod numerem tel. 59 842-50-52
Ankieta Zwracamy się z prośbą do młodzieży o wypełnienie ankiety, która pomoże nam w przygotowaniu oferty zajęć pozaszkolnych na nowy rok szkolny. Ankieta jest dostępna po kliknięciu na poniższy baner.