mdkslupsk.pl

 • 027_Slider.jpg
 • 029_Slider.jpg
 • 021_Slider.jpg
 • 048_Slider.jpg
 • 017_Slider.jpg
 • 020_Slider.jpg
 • 056_Slider.jpg
 • 059_Slider.jpg
 • 051_Slider.jpg
 • 026_Slider.jpg
 • 062_Slider.jpg
 • 002_Slider.jpg
 • 007_Slider.jpg
 • 034_Slider.jpg
 • 024_Slider.jpg
 • 004_Slider.jpg
 • 054_Slider.jpg
 • 061_Slider.jpg
 • 063_Slider.jpg
 • 060_Slider.jpg
 • 008_Slider.jpg
 • 046_Slider.jpg
 • 015_Slider.jpg
 • 044_Slider.jpg
 • 053_Slider.jpg
 • 035_Slider.jpg
 • 010_Slider.jpg
 • 025_Slider.jpg
 • 052_Slider.jpg
 • 066_Slider.jpg
 • 032_Slider.jpg
 • 006_Slider.jpg
 • 065_Slider.jpg
 • 018_Slider.jpg
 • 055_Slider.jpg
 • 001_Slider.jpg
 • 019_Slider.jpg
 • 014_Slider.jpg
 • 033_Slider.jpg
 • 067_Slider.jpg
 • 042_Slider.jpg
 • 068_Slider.jpg
 • 037_Slider.jpg
 • 012_Slider.jpg
 • 047_Slider.jpg
 • 043_Slider.jpg
 • 040_Slider.jpg
 • 023_Slider.jpg
 • 030_Slider.jpg
 • 016_Slider.jpg
 • 057_Slider.jpg
 • 003_Slider.jpg
 • 005_Slider.jpg
 • 031_Slider.jpg
 • 036_Slider.jpg
 • 039_Slider.jpg
 • 064_Slider.jpg
 • 045_Slider.jpg
 • 009_Slider.jpg
 • 011_Slider.jpg
 • 038_Slider.jpg
 • 028_Slider.jpg
 • 070_Slider.jpg
 • 071_Slider.jpg
 • 022_Slider.jpg
 • 058_Slider.jpg
 • 041_Slider.jpg
 • 013_Slider.jpg
 • 049_Slider.jpg
 • 050_Slider.jpg
 • 069_Slider.jpg

Artykuły

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności witryny internetowej Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku

Młodzieżowy Dom Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Witryna internetowa Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2006-12-05
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-26

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak możliwości regulowania wielkości czcionki,
 • brak możliwości ustawienia zwiększonego kontrastu,
 • brak możliwości odczytania tekstu,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-12
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-02-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Violetta Wójcik.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 59 842 50 52

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku
 • Adres: ul. Szarych Szeregów 8
  76-200 Słupsk
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 59 842 50 52

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Młodzieżowy Dom Kultury znajduje się w budynku przy ul. Szarych Szeregów 8 w Słupsku

Wejście do budynku jest od podwórza. Obiekt nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Na terenie placówki nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Występującymi barierami są:
- brak toalet dla osób niepełnosprawnych,
- brak windy,
- ograniczenia w ciągach komunikacyjnych.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ogłoszenia

Z ostatniej chwili

Ankieta Zwracamy się z prośbą do młodzieży o wypełnienie ankiety, która pomoże nam w przygotowaniu oferty zajęć pozaszkolnych na nowy rok szkolny. Ankieta jest dostępna po kliknięciu na poniższy baner.