mdkslupsk.pl

 • IMG_8323-19.jpg
 • IMG_7937-134.jpg
 • IMG_7223-68.jpg
 • IMG_6393-23.jpg
 • IMG_4667-32.jpg
 • IMG_0212-16.jpg
 • IMG_2003-7.jpg
 • WP_20180508_16_47_32_Pro-1.jpg
 • IMG_0190-7.jpg
 • IMG_0341-19.jpg
 • IMG_6993-183.jpg
 • IMG_4619-3.jpg
 • IMG_7283-88.jpg
 • IMG_6480-46.jpg
 • IMG_8009-29.jpg
 • IMG_6346-5.jpg
 • IMG_7435-148.jpg
 • IMG_0323-13.jpg
 • IMG_8188-100.jpg
 • IMG_7745-51.jpg
 • IMG_7668-24.jpg
 • IMG_0248-26.jpg
 • IMG_6734-118.jpg
 • IMG_7070-15.jpg
 • IMG_7078-18.jpg
 • IMG_0186-5.jpg
 • IMG_7829-84.jpg
 • IMG_6887-167.jpg
 • IMG_4342-147.jpg
 • IMG_4089-66.jpg
 • IMG_6997-185.jpg
 • IMG_6464-41.jpg
 • IMG_6327-1.jpg
 • IMG_1984-2.jpg
 • IMG_4086-65.jpg
 • IMG_7973-10.jpg
 • IMG_0203-12.jpg
 • IMG_7102-25.jpg
 • IMG_4652-23.jpg
 • IMG_0209-14.jpg
 • IMG_6645-92.jpg
 • IMG_8101-67.jpg
 • IMG_7650-21.jpg
 • IMG_8314-12.jpg
 • IMG_4282-127.jpg
 • IMG_0195-9.jpg
 • IMG_6859-157.jpg

Artykuły

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności witryny internetowej Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku

Młodzieżowy Dom Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Witryna internetowa Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2006-12-05
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-26

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak możliwości regulowania wielkości czcionki,
 • brak możliwości ustawienia zwiększonego kontrastu,
 • brak możliwości odczytania tekstu,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-12
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-02-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Violetta Wójcik.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 59 842 50 52

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku
 • Adres: ul. Szarych Szeregów 8
  76-200 Słupsk
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 59 842 50 52

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Młodzieżowy Dom Kultury znajduje się w budynku przy ul. Szarych Szeregów 8 w Słupsku

Wejście do budynku jest od podwórza. Obiekt nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Na terenie placówki nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Występującymi barierami są:
- brak toalet dla osób niepełnosprawnych,
- brak windy,
- ograniczenia w ciągach komunikacyjnych.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ogłoszenia

Z ostatniej chwili

Ankieta Zwracamy się z prośbą do młodzieży o wypełnienie ankiety, która pomoże nam w przygotowaniu oferty zajęć pozaszkolnych na nowy rok szkolny. Ankieta jest dostępna po kliknięciu na poniższy baner.