mdkslupsk.pl

 • IMG_0209-14.jpg
 • IMG_7668-24.jpg
 • IMG_4619-3.jpg
 • IMG_7650-21.jpg
 • IMG_8188-100.jpg
 • IMG_4652-23.jpg
 • IMG_7102-25.jpg
 • IMG_4089-66.jpg
 • IMG_6887-167.jpg
 • IMG_0195-9.jpg
 • IMG_0190-7.jpg
 • IMG_7829-84.jpg
 • IMG_6997-185.jpg
 • IMG_7745-51.jpg
 • IMG_0212-16.jpg
 • IMG_7937-134.jpg
 • IMG_6859-157.jpg
 • WP_20180508_16_47_32_Pro-1.jpg
 • IMG_7973-10.jpg
 • IMG_8009-29.jpg
 • IMG_0323-13.jpg
 • IMG_7070-15.jpg
 • IMG_6346-5.jpg
 • IMG_0203-12.jpg
 • IMG_8101-67.jpg
 • IMG_6480-46.jpg
 • IMG_1984-2.jpg
 • IMG_0341-19.jpg
 • IMG_0248-26.jpg
 • IMG_8323-19.jpg
 • IMG_7283-88.jpg
 • IMG_6645-92.jpg
 • IMG_6993-183.jpg
 • IMG_7435-148.jpg
 • IMG_6734-118.jpg
 • IMG_6327-1.jpg
 • IMG_6464-41.jpg
 • IMG_7223-68.jpg
 • IMG_4667-32.jpg
 • IMG_4086-65.jpg
 • IMG_4282-127.jpg
 • IMG_2003-7.jpg
 • IMG_4342-147.jpg
 • IMG_8314-12.jpg
 • IMG_0186-5.jpg
 • IMG_6393-23.jpg
 • IMG_7078-18.jpg

Artykuły

Działalność

Organ prowadzący: Miasto Słupsk
Organ nadzorujący: Kuratorium Oświaty w Gdańsku


Młodzieżowy Dom Kultury jest placówką wychowania pozaszkolnego o zdecydowanym profilu artystycznym: muzycznym, plastycznym i tanecznym. Praca zorganizowana jest w dwóch działach i pięciu pracowniach:

I. dział choreografii i muzyki

- pracownia tańca
- pracownia zajęć rytmiczno-umuzykalniających
- pracownia muzyczna

II. dział edukacji estetycznej, nauki i rekreacji
- pracownia plastyczna
- pracownia języków obcych
- koła inne

Poszczególne pracownie prowadzą szeroką działalność na rzecz środowiska organizując wystawy, koncerty, przeglądy, konkursy, spotkania i wykłady otwarte, wspomagając organizacje imprez innych placówek. Współpraca prowadzona jest ze szkołami, przedszkolami, placówkami pokrewnymi z terenu województwa i kraju. Uczestnicy zajęć prowadzonych w MDK reprezentują i promują województwo, miasto i placówkę biorąc udział w imprezach o zasięgu ogólnopolskim, w których zdobywają nagrody i zostają laureatami. Cała działalność placówki nastawiona jest na systematyczną pracę dydaktyczno-wychowawczą w ciągu całego roku szkolnego. Realizując zasadę, że MDK uczy, bawi i wychowuje pragniemy przygotować świadomych odbiorców i uczestników "kultury wysokiej". Obecna oferta zajęć stwarza warunki rozwoju zainteresowań i osobowości, wypełnia czas wolny od nauki dzieci i młodzieży, a także pełni funkcje profilaktyczne, wychowuje przez realizację programów promujących zdrowy styl życia i spędzania czasu wolnego. Aktualnie proponowane formy zajęć:

1. Pracownia muzyczna
- nauka gry na gitarze klasycznej
- nauka gry na gitarze elektrycznej
- nauka gry na keyboardzie
- studio piosenki
- zespoły instrumentalne
- chór kameralny

2. Pracownia tańca
- dziecięce zespoły piosenki i ruchu
- dziecięce zespoły tańca
- młodzieżowe zespoły tańca

3. Pracownia zajęć rytmiczno-umuzykalniających
- zajęcia rytmiczno-umuzykalniające dla dzieci przedszkolnych
- zajęcia rytmiczno-umuzykalniające grup wczesnoszkolnych

4. Pracownia plastyczna
- zajęcia plastyczne dla grup przedszkolnych i wczesnoszkolnych
- zajęcia plastyczne dla dzieci młodszych
- zajęcia z rysunku i malarstwa dla młodzieży

5. Pracownia języków obcych
- nauka języka angielskiego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych na różnych poziomach zaawansowania

6. Koło brydża sportowego

7. Zajęcia klubowe i imprezy
- koncerty zespołów muzycznych i chóru
- wystawy plastyczne
- przeglądy rejonowe do wojewódzkich konkursów muzycznych

Ta zróżnicowana oferta zajęć stanowi o specyfice pracy placówki wychowania pozaszkolnego, która znalazła się w zreformowanym systemie polskiej oświaty. Działalność MDK oparta jest na programach autorskich i dobrowolności uczestnictwa oraz możliwości wyboru formy zajęć.

Ogłoszenia

Z ostatniej chwili

Ankieta Zwracamy się z prośbą do młodzieży o wypełnienie ankiety, która pomoże nam w przygotowaniu oferty zajęć pozaszkolnych na nowy rok szkolny. Ankieta jest dostępna po kliknięciu na poniższy baner.