mdkslupsk.pl

 • IMG_0203-12.jpg
 • IMG_7223-68.jpg
 • IMG_7070-15.jpg
 • IMG_2003-7.jpg
 • IMG_7650-21.jpg
 • IMG_0212-16.jpg
 • IMG_8314-12.jpg
 • IMG_6464-41.jpg
 • IMG_4089-66.jpg
 • IMG_7973-10.jpg
 • IMG_7668-24.jpg
 • IMG_6997-185.jpg
 • IMG_0209-14.jpg
 • IMG_6734-118.jpg
 • IMG_0323-13.jpg
 • IMG_6859-157.jpg
 • IMG_0186-5.jpg
 • IMG_1984-2.jpg
 • IMG_4652-23.jpg
 • IMG_6645-92.jpg
 • IMG_6993-183.jpg
 • IMG_7283-88.jpg
 • IMG_0195-9.jpg
 • IMG_0248-26.jpg
 • IMG_6480-46.jpg
 • IMG_4667-32.jpg
 • IMG_6887-167.jpg
 • IMG_8009-29.jpg
 • IMG_7829-84.jpg
 • IMG_7102-25.jpg
 • IMG_4619-3.jpg
 • IMG_4086-65.jpg
 • IMG_0341-19.jpg
 • IMG_7745-51.jpg
 • WP_20180508_16_47_32_Pro-1.jpg
 • IMG_4342-147.jpg
 • IMG_7937-134.jpg
 • IMG_6327-1.jpg
 • IMG_0190-7.jpg
 • IMG_4282-127.jpg
 • IMG_7435-148.jpg
 • IMG_6346-5.jpg
 • IMG_8101-67.jpg
 • IMG_8188-100.jpg
 • IMG_6393-23.jpg
 • IMG_7078-18.jpg
 • IMG_8323-19.jpg

Artykuły

Keyboard '2014 - regulamin

KEYBOARD' 2014
VIII REGIONALNY PRZEGLĄD MUZYKI ELEKTRONICZNEJ
im. Jurka Kicińskiego

Regulamin

1. Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku.

2. Cele:
prezentacja dorobku muzycznego młodych wykonawców, rozbudzanie aktywności muzycznej dzieci i młodzieży, wzbogacenie doświadczeń muzycznych, wyzwalanie zdolności twórczych i odtwórczych.

3. Założenia organizacyjne:
do udziału w przeglądzie zapraszamy dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowo-wychowawczych i kultury.
a) przesłuchania odbędą się w trzech  grupach wiekowych i dwóch kategoriach:
Kategoria I soliści:
- soliści ze  szkół podstawowych   klasy: I-III,
- soliści ze  szkół podstawowych   klasy: IV-VI,           
- soliści z  gimnazjów,                       
- soliści ze szkół ponadgimnazjalnych i starsi wykonawcy do 21 lat.
Kategoria II zespoły:
- duety  i  zespoły (od tria do kwintetu)
b) soliści i zespoły wykonują samodzielnie dowolny repertuar składający się z 2 utworów,  których czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut,
c) wykonawcy grają na własnych instrumentach, organizatorzy zapewniają nagłośnienie i statywy pod instrumenty,
d) jury oceniać będzie wykonawców według następujących kryteriów:
- biegłość manualna, wykorzystanie możliwości technicznych instrumentu, stopień trudności wykonywanych utworów, aranżacja, wyraz artystyczny,
e) werdykt jury jest ostateczny, a uczestnicy przyjmują ocenę bez możliwości odwołania,
f) uczestnicy nie korzystają podczas prezentacji z wgranego materiału muzycznego w pamięć instrumentu lub na dyskietkę. W przypadku wątpliwości, jury może prosić wykonawcę o powtórne wykonanie utworu celem  szczegółowej analizy,
g) w każdej grupie mogą być przyznane I, II, III miejsce – jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród i wyróżnień.

4. Karty zgłoszenia, zgodę rodziców oraz potwierdzenie wpłaty wpisowego należy przesłać do 28 marca 2014 roku na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Szarych Szeregów 8
76-200 Słupsk
tel./fax: 59 842 50 52,  59 842 09 28


5. Przegląd rozpocznie się w Młodzieżowym Domu Kultury w Słupsku w dniu 12 kwietnia 2014 r. o godz.10.00. Uczestnicy zgłaszają się w MDK do godz. 9.30.

6. Uczestnik  zobowiązany  jest  do  wpłaty  wpisowego,  które  wynosi  15  zł  od  solisty  i 25  zł  od  zespołu, solista będący członkiem zespołu dopłaca 5 zł  na  konto (tylko przelewem):

Rada  Rodziców  przy  Młodzieżowym  Domu  Kultury  w  Słupsku
Bank PKO BP, nr r-ku  36   1020   4649   0000   7302   0129   0717

z dopiskiem "Wpisowe na konkurs Keyboard 2014” do dnia 28.III.2014 r. (zawierające imię i nazwisko wykonawcy lub nazwę zespołu).

7. W przypadku nie zgłoszenia się uczestnika w dniu konkursu Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku nie zwraca wpisowego!!! Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub placówki delegującej, pod opieką nauczyciela, instruktora, rodzica lub opiekuna.

Pobierz:

grafika

Regulamin konkursu, karta zgłoszenia i zgoda rodziców (PDF)

Ogłoszenia

Z ostatniej chwili

Ankieta Zwracamy się z prośbą do młodzieży o wypełnienie ankiety, która pomoże nam w przygotowaniu oferty zajęć pozaszkolnych na nowy rok szkolny. Ankieta jest dostępna po kliknięciu na poniższy baner.