mdkslupsk.pl

 • 059_Slider.jpg
 • 057_Slider.jpg
 • 011_Slider.jpg
 • 062_Slider.jpg
 • 052_Slider.jpg
 • 040_Slider.jpg
 • 010_Slider.jpg
 • 046_Slider.jpg
 • 036_Slider.jpg
 • 066_Slider.jpg
 • 053_Slider.jpg
 • 019_Slider.jpg
 • 071_Slider.jpg
 • 061_Slider.jpg
 • 041_Slider.jpg
 • 007_Slider.jpg
 • 026_Slider.jpg
 • 024_Slider.jpg
 • 068_Slider.jpg
 • 042_Slider.jpg
 • 069_Slider.jpg
 • 002_Slider.jpg
 • 004_Slider.jpg
 • 031_Slider.jpg
 • 016_Slider.jpg
 • 050_Slider.jpg
 • 033_Slider.jpg
 • 006_Slider.jpg
 • 013_Slider.jpg
 • 020_Slider.jpg
 • 048_Slider.jpg
 • 008_Slider.jpg
 • 030_Slider.jpg
 • 049_Slider.jpg
 • 045_Slider.jpg
 • 047_Slider.jpg
 • 055_Slider.jpg
 • 018_Slider.jpg
 • 054_Slider.jpg
 • 065_Slider.jpg
 • 034_Slider.jpg
 • 021_Slider.jpg
 • 037_Slider.jpg
 • 022_Slider.jpg
 • 064_Slider.jpg
 • 044_Slider.jpg
 • 028_Slider.jpg
 • 051_Slider.jpg
 • 023_Slider.jpg
 • 009_Slider.jpg
 • 027_Slider.jpg
 • 063_Slider.jpg
 • 025_Slider.jpg
 • 070_Slider.jpg
 • 003_Slider.jpg
 • 032_Slider.jpg
 • 035_Slider.jpg
 • 056_Slider.jpg
 • 012_Slider.jpg
 • 005_Slider.jpg
 • 060_Slider.jpg
 • 017_Slider.jpg
 • 029_Slider.jpg
 • 058_Slider.jpg
 • 038_Slider.jpg
 • 001_Slider.jpg
 • 014_Slider.jpg
 • 067_Slider.jpg
 • 043_Slider.jpg
 • 015_Slider.jpg
 • 039_Slider.jpg

Artykuły

VIII Wojewódzki Konkurs Piosenki Rosyjskiej - regulamin

VIII Wojewódzki Konkurs Piosenki Rosyjskiej

Organizator:
Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku – Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku.

1. Cele konkursu:
- krzewienie wśród mieszkańców województwa pomorskiego wrażliwości na muzykę,
- promocja sztuki wokalnej, jako środka wyrazu artystycznego,
- popularyzacja dorobku muzycznego krajów rosyjskojęzycznych,
- rozbudzanie u uczestników motywacji do nauki języka obcego,
- propagowanie elementów zdrowej rywalizacji oraz modelu wartościowej rozrywki jako alternatywy do tzw. „imprez masowych",
- rozwijanie u uczestników konkursu artystycznych zdolności oraz kreatywności.

2. Uczestnicy
• Soliści
• Duety
• Zespoły wokalne oraz instrumentalno-wokalne (przez zespół rozumie się grupę od 3 do 6 osób)
Uczestnicy zgłaszani są indywidualnie oraz poprzez: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, ośrodki kultury, szkoły muzyczne, szkoły językowe, uczelnie wyższe.

3. Kategorie:
Występujący będą oceniani w kategoriach wiekowych:
I. do 6 lat
II. 7-9 lat
III. 10-12 lat
IV. 13-15 lat
V. 16-18 lat
VI. powyżej 18 lat
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian kategorii wiekowych konkursu, po wpłynięciu wszystkich zgłoszeń.

4. Termin imprezy:
- 16 maja 2018 r. – termin do którego należy zgłosić chęć uczestnictwa w konkursie
- 24 maja 2018 r. godz. 15.00 – termin konkursu

5. Miejsce imprezy:
MDK w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 8.

6. Warunki uczestnictwa:
-
w konkursie biorą udział soliści, duety, zespoły wokalne oraz instrumentalno-wokalne z województwa pomorskiego
- uczestnikami konkursu mogą być wychowankowie przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, studenci oraz osoby dorosłe
- o przynależności do kategorii wiekowej w kategorii zespołów decyduje wiek najstarszego członka zespołu
- uczestnicy zgłaszają swój udział w konkursie na kartach zgłoszeń wg. załączonego wzoru w terminie do 16.05.2018 r. na adres Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego w Słupsku ul. Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- zgłoszenie kandydata jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu,
- podpisując kartę zgłoszeń, uczestnik/opiekun wyraża zgodę na wykorzystywanie przez CKiJR oraz MDK jego wizerunku (i wizerunku podopiecznego) w formie zdjęć i filmów wykorzystywanych do dokumentacji i promocji imprezy CKiJR oraz MDK
- każdy uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych lub oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych osoby niepełnoletniej podpisanego przez prawnego opiekuna; oświadczenia te stanowią załącznik do regulaminu
- w przypadku zespołów, oświadczenie wypełnia każdy z jego członków
- każdy wykonawca prezentuje jeden utwór z kręgu kultury rosyjskiej w wersji oryginalnej w języku rosyjskim
- utwory mogą być wykonane a'cappella, z akompaniamentem instrumentów lub podkładem muzycznym (półplayback)
- w przypadku podkładu muzycznego, uczestnik zobowiązany jest dostarczyć nagranie w formacie mp3 na płycie, pendrivie, za pomocą poczty elektronicznej, serwerów hostingowych lub w każdej innej formie skutkującej dostarczenie pliku do CKiJR
- plik musi być dostarczony wraz ze zgłoszeniem do dnia 16.05.2018, brak jego dostarczenia w terminie lub dostarczenie go w nieprawidłowym formacie (innym niż mp3), spowoduje niedopuszczenie do udziału w konkursie
- jeśli opiekun muzyczny przygotowuje więcej niż jednego uczestnika do udziału w konkursie, wówczas każdy podkład muzyczny musi znajdować się w osobnym pliku, niedopuszczalne jest łączenie kilku podkładów w jeden plik
- każdy plik w nazwie musi zawierać imię i nazwisko osoby występującej
- Organizator nie zwraca kosztów poniesionych przez uczestników konkursu oraz ich opiekunów w związku z dojazdem, pobytem i ubezpieczeniem.

7. Jury konkursu:
Jury zostanie powołane przez Organizatora. W jego skład będą wchodzić specjaliści z zakresu sztuki muzycznej, kultury oraz języka rosyjskiego.

8. Kryteria oceny:
Językowe:
- słownictwo: poziom językowy, znajomość słownictwa występującego w tekście
- wymowa
Muzyczne:
- dobór repertuaru zgodny z kategorią wiekową
- rozumienie treści utworu oraz jego interpretacja
- inscenizacja ruchowa
- dykcja
- ogólny wyraz artystyczny
Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

9. Nagrody:
Zwycięzcy zostaną nagrodzeni dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi w dniu konkursu tj. 24.05.2018 r. po ogłoszeniu wyników.

10. Uwagi końcowe:
Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Jury i Organizator

 

Organizatorzy VIII Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Rosyjskiej

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku – Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego
ul. Sienkiewicza 19
76-200 Słupsk
tel. (59) 841 44 36
http://www.centrumrosyjskie.mbp.slupsk.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku
ul. Szarych Szeregów 8
76-200 Słupsk
tel. (59) 842-50-52
http://www.mdkslupsk.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pobierz:

dyskietkaRegulamin konkursu, karta zgłoszenia, oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (PDF)

Ogłoszenia

Z ostatniej chwili

Ankieta Zwracamy się z prośbą do młodzieży o wypełnienie ankiety, która pomoże nam w przygotowaniu oferty zajęć pozaszkolnych na nowy rok szkolny. Ankieta jest dostępna po kliknięciu na poniższy baner.