mdkslupsk.pl

 • 054_Slider.jpg
 • 004_Slider.jpg
 • 049_Slider.jpg
 • 047_Slider.jpg
 • 024_Slider.jpg
 • 069_Slider.jpg
 • 052_Slider.jpg
 • 058_Slider.jpg
 • 022_Slider.jpg
 • 068_Slider.jpg
 • 056_Slider.jpg
 • 060_Slider.jpg
 • 009_Slider.jpg
 • 063_Slider.jpg
 • 046_Slider.jpg
 • 070_Slider.jpg
 • 039_Slider.jpg
 • 037_Slider.jpg
 • 031_Slider.jpg
 • 029_Slider.jpg
 • 035_Slider.jpg
 • 026_Slider.jpg
 • 017_Slider.jpg
 • 051_Slider.jpg
 • 006_Slider.jpg
 • 067_Slider.jpg
 • 013_Slider.jpg
 • 028_Slider.jpg
 • 055_Slider.jpg
 • 043_Slider.jpg
 • 036_Slider.jpg
 • 038_Slider.jpg
 • 050_Slider.jpg
 • 065_Slider.jpg
 • 007_Slider.jpg
 • 027_Slider.jpg
 • 071_Slider.jpg
 • 030_Slider.jpg
 • 042_Slider.jpg
 • 003_Slider.jpg
 • 012_Slider.jpg
 • 057_Slider.jpg
 • 018_Slider.jpg
 • 019_Slider.jpg
 • 040_Slider.jpg
 • 020_Slider.jpg
 • 048_Slider.jpg
 • 033_Slider.jpg
 • 010_Slider.jpg
 • 064_Slider.jpg
 • 044_Slider.jpg
 • 062_Slider.jpg
 • 061_Slider.jpg
 • 016_Slider.jpg
 • 014_Slider.jpg
 • 023_Slider.jpg
 • 034_Slider.jpg
 • 025_Slider.jpg
 • 008_Slider.jpg
 • 021_Slider.jpg
 • 059_Slider.jpg
 • 045_Slider.jpg
 • 001_Slider.jpg
 • 066_Slider.jpg
 • 032_Slider.jpg
 • 011_Slider.jpg
 • 002_Slider.jpg
 • 053_Slider.jpg
 • 015_Slider.jpg
 • 041_Slider.jpg
 • 005_Slider.jpg

Artykuły

XXXIV Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej - regulamin

KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

organizator eliminacji środowiskowych: Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku
organizator eliminacji rejonowych: Słupski Ośrodek Kultury
organizatorem Finału Wojewódzkiego: Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie i Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych "Przystań" w Sopocie.

Regulamin
(wyciąg z regulaminu organizatora wojewódzkiego)

Cel:
• Popularyzacja polskiej literatury pięknej.
• Kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego.
• Stwarzanie okazji do pracy nad kulturą mowy oraz sztuką interpretacji.
• Promocja osiągnięć uczniów oraz ich opiekunów.
• Stwarzanie okazji do czynnego uczestnictwa w kulturze.

Założenia programowe:
1. Eliminacje przebiegają w dwóch samodzielnych turniejach:
- Turniej Recytatorski,
- Turniej Poezji Śpiewanej.

2. W Turnieju Recytatorskim uczestnicy są oceniani w trzech kategoriach wiekowych:
Dzieci młodszych – 1-3 klasa szkoły podstawowej,
Dzieci starszych – 4 - 6 klasa szkoły podstawowej
Młodzieży – 1-3 klasa gimnazjum.

W Turnieju Poezji Śpiewanej uczestnicy występują bez podziału na kategorie wiekowe.

3. Uczestnicy Turnieju Recytatorskiego przygotowują dwa utwory poetyckie lub jeden utwór
poetycki oraz fragment prozy. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 6 minut.

4. Uczestnicy Turnieju Poezji Śpiewanej przygotowują jeden utwór śpiewany oraz jeden utwór recytowany. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 6 minut.

5. W przypadku wykonywania utworów poezji śpiewanej dopuszcza się:
a) muzykę skomponowaną przez wykonawcę lub inną osobę.
(wykonanie utworu powszechnie znanego dopuszcza się jedynie, gdy uczestnik opracuje nową własną interpretację).
b) wykonanie dodatkowego utworu z własnym tekstem jako drugi utwór śpiewany.

Uwaga !
• Wszystkie teksty literackie (wiersz, proza) prezentowane w konkursie winny być dziełem polskich autorów.
• Do udziału w Turnieju Poezji Śpiewanej należy zgłaszać indywidualnego wykonawcę z towarzyszącym mu akompaniatorem lub zespołem tworzącym akompaniament.
• Uczestnicy mają prawo uzyskać od jury (sądów konkursowych) uzasadnienie
werdyktu ogólnego oraz ocen poszczególnych wykonawców.
• Łączny czas prezentacji w obu turniejach zgodnie z wymogami organizatora wojewódzkiego, nie może przekroczyć 6 min

Założenia organizacyjne:

1.Konkurs przebiega na drodze eliminacji:
• Eliminacje w szkołach,
• Eliminacje środowiskowe (dla miasta Słupska) - 17 marca 2017 (piątek) w Młodzieżowym Domu Kultury w Słupsku,
• Eliminacje rejonowe - 24 marca 2017 r. (piątek) w SOK – Teatr Rondo w Słupsku,
• Eliminacje wojewódzkie (MDK Sopot) – w drugiej połowie maja 2017 r.

2. Dopuszcza się możliwość zorganizowania wojewódzkiego finału konkursu w formie koncertu laureatów etapów rejonowych – lub w formie konkursu w zależności od możliwości finansowych organizatorów.

3. Uczestnicy konkursu wraz z opiekunami przyjeżdżają na koncert finałowy na koszt własny lub instytucji delegującej.

Zgłoszenia do eliminacji (na karcie zgłoszenia, wzór w załączeniu) – dla miasta Słupska - należy składać do dnia 9 marca 2017 r. (o terminie zgłoszenia decyduje data wpływu do MDK) wraz z informacją o przebiegu eliminacji szkolnych (protokół).

1.Szkoły typują maksymalnie po dwóch recytatorów w każdej kategorii wiekowej:
- szkoły podstawowe: I i II kategoria,
- szkoły gimnazjalne: III kategoria
oraz dwóch wykonawców w Turnieju Poezji Śpiewanej.

2. Karty zgłoszeń należy przesyłać na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Szarych Szeregów 8
76-200 Słupsk
tel. 59 842 50 52 (w godzinach pracy MDK od 10.00 do 18.00 )

Informacji udziela:
Małgorzata Burjan - Teatr Rondo Słupskiego Ośrodka Kultury, ul. Niedziałkowskiego 5, 76-200 Słupsk tel. 535 337 897

Pobierz:

dyskietkaRegulamin konkursu, karta zgłoszenia (PDF)

Ogłoszenia

Z ostatniej chwili

Ankieta Zwracamy się z prośbą do młodzieży o wypełnienie ankiety, która pomoże nam w przygotowaniu oferty zajęć pozaszkolnych na nowy rok szkolny. Ankieta jest dostępna po kliknięciu na poniższy baner.