mdkslupsk.pl

 • 021_Slider.jpg
 • 028_Slider.jpg
 • 056_Slider.jpg
 • 025_Slider.jpg
 • 018_Slider.jpg
 • 024_Slider.jpg
 • 061_Slider.jpg
 • 035_Slider.jpg
 • 006_Slider.jpg
 • 064_Slider.jpg
 • 070_Slider.jpg
 • 060_Slider.jpg
 • 022_Slider.jpg
 • 014_Slider.jpg
 • 026_Slider.jpg
 • 041_Slider.jpg
 • 040_Slider.jpg
 • 063_Slider.jpg
 • 020_Slider.jpg
 • 042_Slider.jpg
 • 001_Slider.jpg
 • 016_Slider.jpg
 • 004_Slider.jpg
 • 009_Slider.jpg
 • 048_Slider.jpg
 • 002_Slider.jpg
 • 037_Slider.jpg
 • 055_Slider.jpg
 • 030_Slider.jpg
 • 029_Slider.jpg
 • 038_Slider.jpg
 • 027_Slider.jpg
 • 066_Slider.jpg
 • 065_Slider.jpg
 • 032_Slider.jpg
 • 017_Slider.jpg
 • 071_Slider.jpg
 • 068_Slider.jpg
 • 008_Slider.jpg
 • 069_Slider.jpg
 • 059_Slider.jpg
 • 052_Slider.jpg
 • 036_Slider.jpg
 • 043_Slider.jpg
 • 033_Slider.jpg
 • 058_Slider.jpg
 • 053_Slider.jpg
 • 005_Slider.jpg
 • 051_Slider.jpg
 • 067_Slider.jpg
 • 023_Slider.jpg
 • 007_Slider.jpg
 • 019_Slider.jpg
 • 057_Slider.jpg
 • 031_Slider.jpg
 • 013_Slider.jpg
 • 045_Slider.jpg
 • 047_Slider.jpg
 • 039_Slider.jpg
 • 011_Slider.jpg
 • 044_Slider.jpg
 • 015_Slider.jpg
 • 010_Slider.jpg
 • 046_Slider.jpg
 • 054_Slider.jpg
 • 012_Slider.jpg
 • 034_Slider.jpg
 • 049_Slider.jpg
 • 062_Slider.jpg
 • 003_Slider.jpg
 • 050_Slider.jpg

Artykuły

Wojewódzki Konkurs Piosenki Rosyjskiej - regulamin

REGULAMIN
WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PIOSENKI ROSYJSKIEJ

 

Organizator:
Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku – Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku.

1. Cele konkursu:
- krzewienie wśród mieszkańców województwa pomorskiego wrażliwości na muzykę,
- promocja sztuki wokalnej, jako środka wyrazu artystycznego,
- popularyzacja dorobku muzycznego krajów rosyjskojęzycznych,
- rozbudzanie u uczestników motywacji do nauki języka obcego,
- propagowanie elementów zdrowej rywalizacji oraz modelu wartościowej rozrywki jako alternatywy do tzw. „imprez masowych",
- rozwijanie u uczestników konkursu artystycznych zdolności oraz kreatywności.

2. Uczestnicy
• Soliści
• Duety
• Zespoły wokalne oraz instrumentalno-wokalne (przez zespół rozumie się grupę od 3 do 6 osób)
Uczestnicy zgłaszani są indywidualnie oraz poprzez: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, ośrodki kultury, szkoły muzyczne, szkoły językowe, uczelnie wyższe.

3. Kategorie:
Występujący będą oceniani w kategoriach wiekowych:
I. przedszkola
II. klasy 1-3 szkoły podstawowej
III. klasy 4- 6 szkoły podstawowej
IV. gimnazjum i szkoła średnia
V. osoby dorosłe (w tym seniorzy)
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian kategorii wiekowych konkursu, po wpłynięciu wszystkich zgłoszeń.

4. Termin imprezy:
- 13 maja 2016 r. - termin, do którego należy zgłosić chęć uczestnictwa w konkursie
- 20 maja 2016 r. godz. 15.00 - termin konkursu

5. Miejsce imprezy:
MDK w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 8.

6. Warunki uczestnictwa:
- w konkursie biorą udział soliści, duety, zespoły wokalne oraz instrumentalno-wokalne z województwa pomorskiego,
- uczestnikami konkursu mogą być wychowankowie przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, studenci oraz osoby dorosłe,
- o przynależności do kategorii wiekowej w zespołach decyduje wiek najstarszego członka zespołu,
- uczestnicy zgłaszają swój udział w konkursie na kartach zgłoszeń wg. załączonego wzoru w terminie do 13.05.2016 r. na adres Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego w Słupsku ul. Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
- zgłoszenie kandydata jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu,
- podpisując kartę zgłoszeń, uczestnik/ opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami i wyraża zgodę na wykorzystywanie przez CKiJR oraz MDK jego wizerunku (i wizerunku podopiecznego) w formie zdjęć i filmów wykorzystywanych do dokumentacji i promocji imprezy CKiJR oraz MDK,
- każdy uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych lub oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych osoby niepełnoletniej podpisanego przez prawnego opiekuna; oświadczenia te stanowią załącznik do regulaminu,
- w przypadku zespołów, oświadczenie wypełnia każdy z jego członków,
- każdy wykonawca prezentuje jeden utwór z kręgu kultury rosyjskiej w języku rosyjskim, pochodzący z filmu lub bajki (tegoroczna edycja poświęcona jest PIOSENCE FILMOWEJ), który w wersji oryginalnej dostępny jest odbiorcy rosyjskiemu np. za pośrednictwem mediów,
- utwory mogą być wykonane a'cappella lub z akompaniamentem (np. instrument muzyczny lub półplayback z płyty CD),
- uczestnicy konkursu dostarczają Organizatorom podkład muzyczny na płycie CD, (półplayback) w formacie mp3 do 13.05.2016r. do CKiJR, osoby które nie dostarczą podkładu w terminie nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie,
- jeśli opiekun muzyczny przygotowuje więcej niż jednego uczestnika do udziału w konkursie, wówczas każdy podkład muzyczny powinien znajdować się na osobnej płycie CD,
- każda płyta CD powinna być opisana imieniem i nazwiskiem danego uczestnika,
- Organizator nie zwraca kosztów poniesionych przez uczestników konkursu oraz ich opiekunów w związku z dojazdem, pobytem i ubezpieczeniem.

7. Jury konkursu:
Jury zostanie powołane przez Organizatora, w jego skład będą wchodzić specjaliści z zakresu sztuki muzycznej, kultury oraz języka rosyjskiego.

8. Kryteria oceny:
Językowe:
- słownictwo: poziom językowy, znajomość słownictwa występującego w tekście
- wymowa
Muzyczne:
- dobór repertuaru zgodny z kategorią wiekową
- rozumienie treści utworu oraz jego interpretacja
- inscenizacja ruchowa
- dykcja
- ogólny wyraz artystyczny
Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

9. Nagrody:
- planuje się nagrodzić wszystkich wykonawców dyplomami uczestnictwa, zwycięzcy zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi w dniu konkursu 20.05.2016 r. po ogłoszeniu wyników.

10. Uwagi końcowe:
- sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Jury i Organizator.

 

Organizatorzy Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Rosyjskiej:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku – Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego
ul. Sienkiewicza 19
76-200 Słupsk
tel. 59 841 44 36
www.centrumrosyjskie.mbp.slupsk.pl,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku
ul. Szarych Szeregów 8
76-200 Słupsk
tel. 59 842-50-52

 

Pobierz:

dyskietkaRegulamin konkursu, karta zgłoszenia i zgoda na przetwarzanie danych osobowych (plik PDF)

Ogłoszenia

Z ostatniej chwili

Previous Next
UWAGA! Ze względu na chorobę nauczyciela wyniki Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego "To, co ważne..." zostaną udostępnione 16 lutego 2024 r. na stronie internetowej. Podsumowanie konkursu odbędzie się 15 marca 2024 r. o godz. 13.00 w Młodzieżowym Domu Kultury.
Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 Od 2 października 2023 r. w sprawie rekrutacji należy kontaktować z sekretariatem MDK pod numerem tel. 59 842-50-52
Ankieta Zwracamy się z prośbą do młodzieży o wypełnienie ankiety, która pomoże nam w przygotowaniu oferty zajęć pozaszkolnych na nowy rok szkolny. Ankieta jest dostępna po kliknięciu na poniższy baner.