mdkslupsk.pl

 • 037_Slajd.jpg
 • 033_Slajd.jpg
 • 043_Slajd.jpg
 • 021_Slajd.jpg
 • 058_Slajd.jpg
 • 035_Slajd.jpg
 • 045_Slajd.jpg
 • 034_Slajd.jpg
 • 024_Slajd.jpg
 • 046_Slajd.jpg
 • 053_Slajd.jpg
 • 016_Slajd.jpg
 • 036_Slajd.jpg
 • 025_Slajd.jpg
 • 002_Slajd.jpg
 • 020_Slajd.jpg
 • 049_Slajd.jpg
 • 006_Slajd.jpg
 • 050_Slajd.jpg
 • 012_Slajd.jpg
 • 026_Slajd.jpg
 • 056_Slajd.jpg
 • 047_Slajd.jpg
 • 040_Slajd.jpg
 • 003_Slajd.jpg
 • 013_Slajd.jpg
 • 009_Slajd.jpg
 • 042_Slajd.jpg
 • 054_Slajd.jpg
 • 004_Slajd.jpg
 • 048_Slajd.jpg
 • 022_Slajd.jpg
 • 017_Slajd.jpg
 • 044_Slajd.jpg
 • 007_Slajd.jpg
 • 052_Slajd.jpg
 • 039_Slajd.jpg
 • 032_Slajd.jpg
 • 008_Slajd.jpg
 • 015_Slajd.jpg
 • 031_Slajd.jpg
 • 001_Slajd.jpg
 • 055_Slajd.jpg
 • 010_Slajd.jpg
 • 027_Slajd.jpg
 • 030_Slajd.jpg
 • 057_Slajd.jpg
 • 029_Slajd.jpg
 • 011_Slajd.jpg
 • 005_Slajd.jpg
 • 041_Slajd.jpg
 • 019_Slajd.jpg
 • 028_Slajd.jpg
 • 051_Slajd.jpg
 • 018_Slajd.jpg
 • 014_Slajd.jpg
 • 023_Slajd.jpg
 • 038_Slajd.jpg

Artykuły

Regulamin uczestnika Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku

REGULAMIN UCZESTNIKA MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W SŁUPSKU

Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku jest placówką oświatową prowadzącą działalność:
- w formach stałych (stałe zajęcia umieszczone w tygodniowym planie zajęć),
- okresowych (zimowe i letnie zajęcia zorganizowane).

Uczestnikami Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku mogą być dzieci i młodzież w wieku 3 lat do zakończenia edukacji.
1. Uczestnik ma prawo do systematycznej informacji o swoich postępach.
2. Po zakończeniu rocznego cyklu zajęć, umieszczonych w tygodniowym planie, uczestnik otrzymuje dyplom uczestnictwa.
3. Zajęcia określone w tygodniowym planie zajęć rozpoczynają się nie wcześniej niż 1 września i kończą wg kalendarza danego roku szkolnego.
4. W czasie ferii zimowych zajęcia odbywają się wg okresowego planu zajęć.
5. Dane osobowe uczestnika podlegają ochronie zgodnie z aktualnymi przepisami.
6. Na terenie placówki obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu, używania i rozprowadzania środków odurzających.
7. Od uczestników oczekuje się kulturalnego zachowania i poszanowania mienia placówki.
8. Niestosowanie się do zasad określonych w pkt. 6 lub 7 może spowodować skreślenie z listy uczestników, a także zastosowanie innych środków przewidzianych prawem.
9. Prawa i obowiązki uczestnika a także nagrody i kary są zamieszczone w statucie Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku.

Regulamin zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 4/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Ogłoszenia

Z ostatniej chwili

Previous Next
Ferie zimowe '2020 Zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcia otwarte w czasie ferii zimowych. Zapisy tylko przez naszą stronę internetową. Plan ferii i formularze dostępne w zakładce "Ferie '2020".
Batik Zapraszamy młodzież i dzieci od 12 r.ż. na zajęcia batiku (techniki plastycznej z wykorzystaniem barwników, wosku pszczelego i tkaniny) we wtorki i czwartki od godz. 17.30-19.30. Zajęcia prowadzi p. Wanda Kowalik.
Plan zajęć W zakładce "Rodzice" dostępny jest plan zajęć na rok szkolny 2019/2020.
Ankieta Zwracamy się z prośbą do młodzieży o wypełnienie ankiety, która pomoże nam w przygotowaniu oferty zajęć pozaszkolnych na nowy rok szkolny. Ankieta jest dostępna po kliknięciu na poniższy baner.

Biuletyn Informacji PublicznejMDK na Facebooku