mdkslupsk.pl

 • 002_Slajd.jpg
 • 047_Slajd.jpg
 • 005_Slajd.jpg
 • 036_Slajd.jpg
 • 035_Slajd.jpg
 • 037_Slajd.jpg
 • 010_Slajd.jpg
 • 025_Slajd.jpg
 • 019_Slajd.jpg
 • 051_Slajd.jpg
 • 045_Slajd.jpg
 • 053_Slajd.jpg
 • 033_Slajd.jpg
 • 058_Slajd.jpg
 • 028_Slajd.jpg
 • 046_Slajd.jpg
 • 029_Slajd.jpg
 • 009_Slajd.jpg
 • 044_Slajd.jpg
 • 020_Slajd.jpg
 • 003_Slajd.jpg
 • 016_Slajd.jpg
 • 007_Slajd.jpg
 • 040_Slajd.jpg
 • 034_Slajd.jpg
 • 041_Slajd.jpg
 • 011_Slajd.jpg
 • 027_Slajd.jpg
 • 024_Slajd.jpg
 • 013_Slajd.jpg
 • 050_Slajd.jpg
 • 023_Slajd.jpg
 • 039_Slajd.jpg
 • 026_Slajd.jpg
 • 021_Slajd.jpg
 • 057_Slajd.jpg
 • 052_Slajd.jpg
 • 014_Slajd.jpg
 • 032_Slajd.jpg
 • 006_Slajd.jpg
 • 031_Slajd.jpg
 • 015_Slajd.jpg
 • 018_Slajd.jpg
 • 001_Slajd.jpg
 • 022_Slajd.jpg
 • 043_Slajd.jpg
 • 017_Slajd.jpg
 • 055_Slajd.jpg
 • 004_Slajd.jpg
 • 038_Slajd.jpg
 • 030_Slajd.jpg
 • 012_Slajd.jpg
 • 008_Slajd.jpg
 • 048_Slajd.jpg
 • 056_Slajd.jpg
 • 042_Slajd.jpg
 • 054_Slajd.jpg
 • 049_Slajd.jpg

Artykuły

Działalność

Organ prowadzący: Miasto Słupsk
Organ nadzorujący: Kuratorium Oświaty w Gdańsku


Młodzieżowy Dom Kultury jest placówką wychowania pozaszkolnego o zdecydowanym profilu artystycznym: muzycznym, plastycznym i tanecznym. Praca zorganizowana jest w dwóch działach i pięciu pracowniach:

I. dział choreografii i muzyki

- pracownia tańca
- pracownia zajęć rytmiczno- umuzykalniających
- pracownia muzyczna

II. dział edukacji estetycznej, nauki i rekreacji
- pracownia plastyczna
- pracownia języków obcych
- koła inne

Poszczególne pracownie prowadzą szeroką działalność na rzecz środowiska organizując wystawy, koncerty, przeglądy, konkursy, spotkania i wykłady otwarte, wspomagając organizacje imprez innych placówek. Współpraca prowadzona jest ze szkołami, przedszkolami, placówkami pokrewnymi z terenu województwa i kraju. Uczestnicy zajęć prowadzonych w MDK reprezentują i promują województwo, miasto i placówkę biorąc udział w imprezach o zasięgu ogólnopolskim, w których zdobywają nagrody i zostają laureatami. Cała działalność placówki nastawiona jest na systematyczną pracę dydaktyczno- wychowawczą w ciągu całego roku szkolnego. Realizując zasadę, że MDK uczy, bawi i wychowuje pragniemy przygotować świadomych odbiorców i uczestników "kultury wysokiej". Obecna oferta zajęć stwarza warunki rozwoju zainteresowań i osobowości, wypełnia czas wolny od nauki dzieci i młodzieży, a także pełni funkcje profilaktyczne, wychowuje przez realizację programów promujących zdrowy styl życia i spędzania czasu wolnego. Aktualnie proponowane formy zajęć:

1. Pracownia muzyczna
- nauka gry na gitarze klasycznej
- nauka gry na gitarze elektrycznej
- nauka gry na keyboardzie
- studio piosenki
- zespoły instrumentalne
- chór kameralny

2. Pracownia tańca
- dziecięce zespoły piosenki i ruchu
- dziecięce zespoły tańca
- młodzieżowe zespoły tańca

3. Pracownia zajęć rytmiczno-umuzykalniających
- zajęcia rytmiczno-umuzykalniające dla dzieci przedszkolnych
- zajęcia rytmiczno-umuzykalniające grup wczesnoszkolnych

4. Pracownia plastyczna
- zajęcia plastyczne dla grup przedszkolnych i wczesnoszkolnych
- zajęcia plastyczne dla dzieci młodszych
- zajęcia z rysunku i malarstwa dla młodzieży

5. Pracownia języków obcych
- nauka języka angielskiego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych na różnych poziomach zaawansowania

6. Koło brydża sportowego

7. Zajęcia klubowe i imprezy
- koncerty zespołów muzycznych i chóru
- wystawy plastyczne
- przeglądy rejonowe do wojewódzkich konkursów muzycznych

Ta zróżnicowana oferta zajęć stanowi o specyfice pracy placówki wychowania pozaszkolnego, która znalazła się w zreformowanym systemie polskiej oświaty. Działalność MDK oparta jest na programach autorskich i dobrowolności uczestnictwa oraz możliwości wyboru formy zajęć.

Ogłoszenia

Z ostatniej chwili

Previous Next
Ferie zimowe '2020 Zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcia otwarte w czasie ferii zimowych. Zapisy tylko przez naszą stronę internetową. Plan ferii i formularze dostępne w zakładce "Ferie '2020".
Batik Zapraszamy młodzież i dzieci od 12 r.ż. na zajęcia batiku (techniki plastycznej z wykorzystaniem barwników, wosku pszczelego i tkaniny) we wtorki i czwartki od godz. 17.30-19.30. Zajęcia prowadzi p. Wanda Kowalik.
Plan zajęć W zakładce "Rodzice" dostępny jest plan zajęć na rok szkolny 2019/2020.
Ankieta Zwracamy się z prośbą do młodzieży o wypełnienie ankiety, która pomoże nam w przygotowaniu oferty zajęć pozaszkolnych na nowy rok szkolny. Ankieta jest dostępna po kliknięciu na poniższy baner.

Biuletyn Informacji PublicznejMDK na Facebooku