mdkslupsk.pl

 • IMG_6734-118.jpg
 • IMG_0323-13.jpg
 • IMG_8314-12.jpg
 • IMG_6887-167.jpg
 • IMG_0248-26.jpg
 • IMG_7829-84.jpg
 • IMG_7078-18.jpg
 • IMG_4667-32.jpg
 • IMG_7102-25.jpg
 • IMG_6464-41.jpg
 • IMG_7668-24.jpg
 • IMG_0190-7.jpg
 • IMG_6327-1.jpg
 • IMG_6346-5.jpg
 • IMG_0195-9.jpg
 • IMG_4342-147.jpg
 • IMG_0209-14.jpg
 • IMG_0203-12.jpg
 • IMG_1984-2.jpg
 • IMG_2003-7.jpg
 • IMG_7650-21.jpg
 • IMG_6997-185.jpg
 • IMG_0341-19.jpg
 • IMG_7283-88.jpg
 • IMG_7937-134.jpg
 • IMG_8323-19.jpg
 • IMG_6480-46.jpg
 • IMG_7973-10.jpg
 • IMG_6859-157.jpg
 • IMG_6993-183.jpg
 • IMG_8009-29.jpg
 • IMG_7070-15.jpg
 • IMG_6393-23.jpg
 • IMG_7435-148.jpg
 • WP_20180508_16_47_32_Pro-1.jpg
 • IMG_8188-100.jpg
 • IMG_4619-3.jpg
 • IMG_0212-16.jpg
 • IMG_4089-66.jpg
 • IMG_4652-23.jpg
 • IMG_4086-65.jpg
 • IMG_0186-5.jpg
 • IMG_6645-92.jpg
 • IMG_8101-67.jpg
 • IMG_7745-51.jpg
 • IMG_4282-127.jpg
 • IMG_7223-68.jpg

Artykuły

Uchwała Rady Rodziców nr 2/2020

Uchwała Nr 2/2020
Rady Rodziców przy Młodzieżowym Domu Kultury w Słupsku
z dnia 1 września 2020 r.

w sprawie wysokości składek w roku szkolnym 2020/2021

Działając na podstawie art.53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 95 z późn. zm. i poprawkami) oraz Statutu Młodzieżowego Domu Kultury Słupsku, Rada Rodziców ustaliła wysokość składek za udział w zajęciach dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2020/2021:

Pracownia języków obcych                                               300,00 zł rocznie
Pracownia muzyczna
- nauka gry na keyboardach                                                  200,00 zł rocznie
- nauka gry na gitarze                                                           200,00 zł rocznie
- zespoły instrumentalne                                                       200,00 zł rocznie
- zajęcia wokalne                                                                  200,00 zł rocznie
Pracownia tańca
- zespoły taneczne                                                               200,00 zł rocznie
Pracownia zajęć rytmiczno-umuzykalniających
- zajęcia rytmiczno-umuzykalniające                                      200,00 zł rocznie
Pracownia plastyczna
- plastyka dziecięca                                                              200,00 zł rocznie
- pracownia rysunku i malarstwa                                            400,00 zł rocznie
- sitodruk                                                                             400,00 zł rocznie
- nauka szycia                                                                     200,00 zł rocznie
- batik                                                                                 200,00 zł rocznie
Koło fotograficzne                                                             200,00 zł rocznie
Koło brydża sportowego                                                   100,00 zł rocznie
Koło teatralne                                                                    200,00 zł rocznie
Koło dziennikarskie                                                           200,00 zł rocznie
Artystyczna Akademia Malucha                                         250,00 zł rocznie

Przewidywane zniżki w deklarowanych składkach (obejmuje języki obce i zajęcia w pracowni muzycznej)
- dzieci nauczycielskie                                                         20%
- drugie dziecko z rodziny                                                     50%
- troje dzieci z rodziny                                                          wszystkie po 50%
- dziecko korzystające z dwóch form zajęć                            droższa forma zajęć 100%, druga po 50%
- dziecko korzystające z co najmniej trzech form zajęć           wszystkie formy po 50%

Inne uwagi:
- przewiduje się możliwość zwolnienia z wpłacania składek w przypadku trudnej sytuacji materialnej lub innych powodów na wniosek rodziców,
- zadeklarowane składki mogą być wpłacane w dwóch ratach; pierwsza - do końca września, druga - do końca stycznia
- dzieci i młodzież posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub zasiłek pielęgnacyjny są zwolnione ze składek na rzecz RR MDK w Słupsku
- uczestnicy aktywnie działający w samorządzie uczniowskim – wszystkie formy – 50%
- dzieci rodziców działających w Radzie Rodziców – wszystkie formy – 50%

Ogłoszenia

Z ostatniej chwili

Previous Next
COVID-19 W zakładce "Rodzice" znajduje się informacja dla rodziców odnośnie Procedury Bezpieczeństwa na terenie Młodzieżowego Domu Kultury w okresie pandemii COVID-19.
Ankieta Zwracamy się z prośbą do młodzieży o wypełnienie ankiety, która pomoże nam w przygotowaniu oferty zajęć pozaszkolnych na nowy rok szkolny. Ankieta jest dostępna po kliknięciu na poniższy baner.