mdkslupsk.pl

 • IMG_7435-148.jpg
 • IMG_8101-67.jpg
 • IMG_6997-185.jpg
 • IMG_7102-25.jpg
 • IMG_4282-127.jpg
 • IMG_0190-7.jpg
 • IMG_0195-9.jpg
 • IMG_7223-68.jpg
 • IMG_8323-19.jpg
 • IMG_4667-32.jpg
 • IMG_7745-51.jpg
 • IMG_7937-134.jpg
 • IMG_8314-12.jpg
 • IMG_4089-66.jpg
 • IMG_8009-29.jpg
 • IMG_6993-183.jpg
 • IMG_4652-23.jpg
 • IMG_2003-7.jpg
 • IMG_4619-3.jpg
 • IMG_0209-14.jpg
 • IMG_7070-15.jpg
 • IMG_6645-92.jpg
 • IMG_0248-26.jpg
 • IMG_6464-41.jpg
 • IMG_6346-5.jpg
 • IMG_0212-16.jpg
 • IMG_0341-19.jpg
 • IMG_0203-12.jpg
 • IMG_7973-10.jpg
 • IMG_8188-100.jpg
 • IMG_4086-65.jpg
 • IMG_1984-2.jpg
 • IMG_7078-18.jpg
 • IMG_6859-157.jpg
 • IMG_6327-1.jpg
 • IMG_6887-167.jpg
 • IMG_7829-84.jpg
 • IMG_7650-21.jpg
 • IMG_6393-23.jpg
 • IMG_4342-147.jpg
 • IMG_0323-13.jpg
 • IMG_6480-46.jpg
 • IMG_7283-88.jpg
 • IMG_7668-24.jpg
 • WP_20180508_16_47_32_Pro-1.jpg
 • IMG_0186-5.jpg
 • IMG_6734-118.jpg

Artykuły

I Konkurs Recytatorski Twórczości Williama Szekspira - regulamin

I Konkurs Recytatorski Twórczości Williama Szekspira

Cele konkursu:
- uwrażliwienie na piękno literatury angielskiej,
- popularyzację poezji i prozy wśród dzieci,
- rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich,
- rozwijanie umiejętności językowych, ćwiczenie wymowy i intonacji.

Regulamin konkursu:
1. Organizatorem szkolnego konkursu recytatorskiego jest Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku.
2. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych ze Słupska i gmin ościennych.
3. Konkurs jest jednoetapowy.
4. Każdą szkołę może reprezentować maksymalnie dwóch przedstawicieli.
5. Każdy uczestnik przygotowuje jeden utwór poetycki lub fragment dramatu.
6. Czas recytacji nie może przekroczyć 4 min. Można korzystać z rekwizytów i podkładu muzycznego (na płycie CD lub pendrive).
7. Ocenie podlegają elementy artystyczne, językowe i wizualne.
8. Kryteria oceny recytacji:

Kryterium Punktowane elementy Punkty
dobór repertuaru 1. dopasowanie tekstu do wieku i płci recytatora
2. oryginalność wyboru
3. tekst umożliwiający uczniowi zaprezentowanie wszystkich jego walorów językowych, prezentujący trudne słownictwo
0-6
wymowa 1. wymowa zgodna z zasadami języka angielskiego
2. właściwe akcentowanie wyrazów
3. panowanie nad oddechem, swobodne posługiwanie się nim
0-6
interpretacja 1. modulowanie głosem
2. właściwe akcentowanie ważnych treści utworu (intonacja frazy i zdania)
3. respektowanie znaków interpunkcyjnych
4. stosowanie pauzy zgodnie z intencja autora lub przyjętą interpretacją
5. właściwe tempo wygłaszania tekstu
6. bezbłędne opanowanie pamięciowe
7. oryginalność występu recytatora (odczucia i wrażenia słuchaczy)
8. skupienie się na słowie, nie na nadmiernym ruchu scenicznym
9. dobór rekwizytów
10. przestrzeganie czasu trwania prezentacji
0-6

Razem można uzyskać 15 punktów.

9. Ustalona przez Organizatora kolejność przesłuchań nie podlega zmianom.
10. Konkurs odbędzie się 30 maja 2017 r. o godz. 13.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Słupsku.
11. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie Karty Uczestnictwa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.05.2017 na adres: Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Szarych Szeregów 8, 76-200 Słupsk lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
12. Udział w konkursie jest jednoznaczny z pełną akceptacją regulaminu.
13. Wraz ze zgłoszeniem prosimy o dostarczenie wypełnionych i podpisanych przez rodziców/opiekunów formularzy zgody na upublicznienie wizerunku dziecka (zdjęcia z Konkursu na stronie internetowej MDK) oraz w materiałach prasowych i promujących działalność MDK.

Postanowienia końcowe:
1. Jury i jego przewodniczącego powołuje organizator.
2. Komisja oceniająca przyzna w klasyfikacji indywidualnej nagrody i wyróżnienia.
3. Decyzja komisji oceniającej jest ostateczna.
4. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu konkursu.

Koordynator konkursu: p. Karolina Szewczyk

 

Pobierz:

dyskietkaRegulamin konkursu, karta zgłoszenia, zgoda na wykorzystanie wizerunku (PDF)

Ogłoszenia

Z ostatniej chwili

Ankieta Zwracamy się z prośbą do młodzieży o wypełnienie ankiety, która pomoże nam w przygotowaniu oferty zajęć pozaszkolnych na nowy rok szkolny. Ankieta jest dostępna po kliknięciu na poniższy baner.