mdkslupsk.pl

 • IMG_4342-147.jpg
 • IMG_7829-84.jpg
 • IMG_8314-12.jpg
 • IMG_6645-92.jpg
 • IMG_7070-15.jpg
 • IMG_6464-41.jpg
 • IMG_6887-167.jpg
 • IMG_7973-10.jpg
 • IMG_6480-46.jpg
 • IMG_6859-157.jpg
 • IMG_7745-51.jpg
 • IMG_2003-7.jpg
 • IMG_0186-5.jpg
 • IMG_7937-134.jpg
 • WP_20180508_16_47_32_Pro-1.jpg
 • IMG_0190-7.jpg
 • IMG_7223-68.jpg
 • IMG_6393-23.jpg
 • IMG_6997-185.jpg
 • IMG_7435-148.jpg
 • IMG_4089-66.jpg
 • IMG_8323-19.jpg
 • IMG_0248-26.jpg
 • IMG_8101-67.jpg
 • IMG_4652-23.jpg
 • IMG_4086-65.jpg
 • IMG_7078-18.jpg
 • IMG_6734-118.jpg
 • IMG_7283-88.jpg
 • IMG_0195-9.jpg
 • IMG_1984-2.jpg
 • IMG_0323-13.jpg
 • IMG_0203-12.jpg
 • IMG_6346-5.jpg
 • IMG_7668-24.jpg
 • IMG_8188-100.jpg
 • IMG_8009-29.jpg
 • IMG_6993-183.jpg
 • IMG_6327-1.jpg
 • IMG_4619-3.jpg
 • IMG_4667-32.jpg
 • IMG_0212-16.jpg
 • IMG_7102-25.jpg
 • IMG_0209-14.jpg
 • IMG_0341-19.jpg
 • IMG_4282-127.jpg
 • IMG_7650-21.jpg

Artykuły

VII Wojewódzki Konkurs Piosenki Rosyjskiej - regulamin

VII Wojewódzki Konkurs Piosenki Rosyjskiej

REGULAMIN
VII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PIOSENKI ROSYJSKIEJ

Organizator:
Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku – Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku.

1. Cele konkursu:
- krzewienie wśród mieszkańców województwa pomorskiego wrażliwości na muzykę,
- promocja sztuki wokalnej, jako środka wyrazu artystycznego,
- popularyzacja dorobku muzycznego krajów rosyjskojęzycznych,
- rozbudzanie u uczestników motywacji do nauki języka obcego,
- propagowanie elementów zdrowej rywalizacji oraz modelu wartościowej rozrywki jako alternatywy do tzw. "imprez masowych",
- rozwijanie u uczestników konkursu artystycznych zdolności oraz kreatywności.

 

2. Uczestnicy
• Soliści
• Duety
• Zespoły wokalne oraz instrumentalno-wokalne (przez zespół rozumie się grupę od 3 do 6 osób)
Uczestnicy zgłaszani są indywidualnie oraz poprzez: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, ośrodki kultury, szkoły muzyczne, szkoły językowe, uczelnie wyższe.

3. Kategorie:
Występujący będą oceniani w kategoriach wiekowych:
I. przedszkola
II. klasy 1-3 szkoły podstawowej
III. klasy 4-6 szkoły podstawowej
IV. gimnazjum i szkoła średnia
V. osoby dorosłe (w tym seniorzy)
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian kategorii wiekowych konkursu, po wpłynięciu wszystkich zgłoszeń.

4. Termin imprezy:
- 18 maja 2017 r. - termin, do którego należy zgłosić chęć uczestnictwa w konkursie
- 25 maja 2017 r. godz. 15.00 - termin konkursu

5. Miejsce imprezy: MDK w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 8.

6. Warunki uczestnictwa:
- w konkursie biorą udział soliści, duety, zespoły wokalne oraz instrumentalno-wokalne z województwa pomorskiego
- uczestnikami konkursu mogą być wychowankowie przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, studenci oraz osoby dorosłe
- o przynależności do kategorii wiekowej w kategorii zespołów decyduje wiek najstarszego członka zespołu
- uczestnicy zgłaszają swój udział w konkursie na kartach zgłoszeń wg załączonego wzoru w terminie do 18.05.2017 r. na adres Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego w Słupsku ul. Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- zgłoszenie kandydata jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu,
- podpisując kartę zgłoszeń, uczestnik/ opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami i wyraża zgodę na wykorzystywanie przez CKiJR oraz MDK jego wizerunku (i wizerunku podopiecznego) w formie zdjęć i filmów wykorzystywanych do dokumentacji i promocji imprezy CKiJR oraz MDK
- każdy uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych, lub oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych osoby niepełnoletniej podpisanego przez prawnego opiekuna; oświadczenia te stanowią załącznik do regulaminu
- w przypadku zespołów, oświadczenie wypełnia każdy z jego członków
- każdy wykonawca prezentuje jeden utwór z kręgu kultury rosyjskiej w wersji oryginalnej w języku rosyjskim
- utwory mogą być wykonane a'cappella, z akompaniamentem instrumentów, lub podkładem muzycznym (półplayback)
- w przypadku podkładu muzycznego, uczestnik zobowiązany jest dostarczyć nagranie w formacie mp3, na płycie, pendrivie, za pomocą poczty elektronicznej, serwerów hostingowych, lub w każdej innej formie skutkującej dostarczenie pliku do CKiJR
- plik musi być dostarczony wraz ze zgłoszeniem do dnia 18.05.2017, brak jego dostarczenia w terminie, lub dostarczenie go w nieprawidłowym formacie (innym niż mp3), spowoduje nie dopuszczenie do udziału w konkursie
- jeśli opiekun muzyczny przygotowuje więcej niż jednego uczestnika do udziału w konkursie, wówczas każdy podkład muzyczny musi znajdować się w osobnym pliku, niedopuszczalne jest łączenie kilku podkładów w jeden plik
- każdy plik w nazwie musi zawierać imię i nazwisko osoby występującej
- Organizator nie zwraca kosztów poniesionych przez uczestników konkursu oraz ich opiekunów w związku z dojazdem, pobytem i ubezpieczeniem.

7. Jury konkursu:
Jury zostanie powołane przez Organizatora, w jego skład będą wchodzić specjaliści z zakresu sztuki muzycznej, kultury oraz języka rosyjskiego.

8. Kryteria oceny:
Językowe:
- słownictwo: poziom językowy, znajomość słownictwa występującego w tekście
- wymowa
Muzyczne:
- dobór repertuaru zgodny z kategorią wiekową
- rozumienie treści utworu oraz jego interpretacja
- inscenizacja ruchowa
- dykcja
- ogólny wyraz artystyczny
Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

9. Nagrody:
Zwycięzcy zostaną nagrodzeni dyplomami, oraz nagrodami rzeczowymi w dniu konkursu tj. 25.05.2017 r., po ogłoszeniu wyników

10. Uwagi końcowe:
Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Jury i Organizator

 

Organizatorzy VII Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Rosyjskiej:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku – Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego
ul. Sienkiewicza 19
76-200 Słupsk
Tel.: (59) 841 44 36
www.centrumrosyjskie.mbp.slupsk.pl,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku
ul. Szarych Szeregów 8
76-200 Słupsk
Tel.: (59) 842-50-52
http://www.mdkslupsk.pl/
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pobierz:

dyskietkaRegulamin konkursu, karta zgłoszenia (PDF)

Ogłoszenia

Z ostatniej chwili

Ankieta Zwracamy się z prośbą do młodzieży o wypełnienie ankiety, która pomoże nam w przygotowaniu oferty zajęć pozaszkolnych na nowy rok szkolny. Ankieta jest dostępna po kliknięciu na poniższy baner.