mdkslupsk.pl

 • 068_Slider.jpg
 • 066_Slider.jpg
 • 036_Slider.jpg
 • 058_Slider.jpg
 • 009_Slider.jpg
 • 015_Slider.jpg
 • 016_Slider.jpg
 • 004_Slider.jpg
 • 070_Slider.jpg
 • 043_Slider.jpg
 • 012_Slider.jpg
 • 020_Slider.jpg
 • 048_Slider.jpg
 • 062_Slider.jpg
 • 030_Slider.jpg
 • 045_Slider.jpg
 • 006_Slider.jpg
 • 027_Slider.jpg
 • 065_Slider.jpg
 • 005_Slider.jpg
 • 059_Slider.jpg
 • 060_Slider.jpg
 • 071_Slider.jpg
 • 014_Slider.jpg
 • 031_Slider.jpg
 • 047_Slider.jpg
 • 064_Slider.jpg
 • 021_Slider.jpg
 • 050_Slider.jpg
 • 025_Slider.jpg
 • 038_Slider.jpg
 • 001_Slider.jpg
 • 063_Slider.jpg
 • 055_Slider.jpg
 • 042_Slider.jpg
 • 034_Slider.jpg
 • 049_Slider.jpg
 • 035_Slider.jpg
 • 013_Slider.jpg
 • 029_Slider.jpg
 • 039_Slider.jpg
 • 019_Slider.jpg
 • 037_Slider.jpg
 • 032_Slider.jpg
 • 018_Slider.jpg
 • 023_Slider.jpg
 • 022_Slider.jpg
 • 024_Slider.jpg
 • 017_Slider.jpg
 • 033_Slider.jpg
 • 041_Slider.jpg
 • 026_Slider.jpg
 • 052_Slider.jpg
 • 056_Slider.jpg
 • 003_Slider.jpg
 • 028_Slider.jpg
 • 053_Slider.jpg
 • 011_Slider.jpg
 • 046_Slider.jpg
 • 069_Slider.jpg
 • 002_Slider.jpg
 • 007_Slider.jpg
 • 051_Slider.jpg
 • 040_Slider.jpg
 • 061_Slider.jpg
 • 054_Slider.jpg
 • 057_Slider.jpg
 • 010_Slider.jpg
 • 008_Slider.jpg
 • 067_Slider.jpg
 • 044_Slider.jpg

Artykuły

VII Wojewódzki Konkurs Piosenki Młodzieżowej "Barwy Piosenki" - regulamin

VII WOJEWÓDZKI KONKURS
PIOSENKI MŁODZIEŻOWEJ
„BARWY PIOSENKI"

Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku zaprasza do udziału w VII Wojewódzkim Konkursie Piosenki Młodzieżowej „Barwy Piosenki".
Impreza odbędzie się 25 kwietnia 2015 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Słupsku, przy ul. Szarych Szeregów 8. Konkurs rozpocznie się o godzinie 10.00.
Zgłoszenia prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia 2015 roku na adres: Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 8, z dopiskiem na kopercie „Barwy Piosenki".

Cele

1. Popularyzacja i upowszechnianie formy wokalnej wśród młodzieży.
2. Prezentacja osiągnięć artystycznych w dziedzinie wokalistyki wśród młodzieży gimnazjalnej.
3. Stworzenie możliwości współzawodnictwa artystycznego wśród uczniów oraz zachęcenie do dalszego kształcenia muzycznego i doskonalenia warsztatu wokalnego.
4. Pobudzanie i rozwijanie uzdolnień muzycznych gimnazjalistów.
5. Aktywizacja pedagogów i uczniów.
6. Wymiana doświadczeń pedagogicznych oraz poszerzenie literatury wokalnej dla młodzieży.
7. Konfrontacje poszukiwań repertuarowych i wykonawczych.
8. Prezentacja utworów najbardziej wartościowych pod względem artystycznym i dydaktycznym.

Regulamin Konkursu

1. Konkurs kierowany jest do uczniów gimnazjów.
2. Konkurs jest jednoetapowy.
3. W Konkursie mogą brać udział soliści i zespoły będące reprezentantami swoich placówek/szkół.
4. Maksymalny skład zespołu wynosi 6 osób.
5. Każdą placówkę/szkołę może reprezentować maksymalnie trzech przedstawicieli.
6. Uczestnicy wykonują jeden utwór w j. polskim o tematyce młodzieżowej (stosownej do wieku wykonawcy).
7. Wykonywany utwór nie powinien być prezentowany przez tą samą placówkę przez okres co najmniej trzech lat.
8. Każdy uczestnik wykonuje utwór przy użyciu mikrofonu.
9. Ustalona przez Organizatora kolejność przesłuchań nie podlega zmianom.
10. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie Karty zgłoszenia do dnia 10.04.2015 na adres Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Szarych Szeregów 8, 76-200 Słupsk
11. Konkurs odbędzie się 25.04.2015 o godz. 10.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Słupsku.
12. Organizator nie zapewnia akompaniamentu.
13. Z przyczyn technicznych nie będzie możliwości skorzystania z pianina.
14. Wykonawcy będą oceniani w kategoriach: solista i zespół.
15. Wyróżnieni wykonawcy w obu kategoriach otrzymują dyplomy za zdobycie I, II, III miejsca, dyplomy–wyróżnienia oraz drobne upominki.

Jury

1. Jury i jego przewodniczącego powołuje organizator.
2. Zadaniem Jury jest przesłuchanie i ocena występów artystycznych.
3. Jury dokonuje oceny zgodnie z Kartą Oceny.
4. Ocena występu podmiotu artystycznego jest sumą ocen jurorów.
5. Obrady Jury są tajne.
6. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.

Koordynator Konkursu
mgr Bogusława Plebanek

Pobierz:

dyskietkaRegulamin konkursu i karta uczestnictwa (plik PDF)

Ogłoszenia

Z ostatniej chwili

Ankieta Zwracamy się z prośbą do młodzieży o wypełnienie ankiety, która pomoże nam w przygotowaniu oferty zajęć pozaszkolnych na nowy rok szkolny. Ankieta jest dostępna po kliknięciu na poniższy baner.