mdkslupsk.pl

 • 031_Slider.jpg
 • 065_Slider.jpg
 • 061_Slider.jpg
 • 001_Slider.jpg
 • 055_Slider.jpg
 • 053_Slider.jpg
 • 012_Slider.jpg
 • 027_Slider.jpg
 • 021_Slider.jpg
 • 054_Slider.jpg
 • 032_Slider.jpg
 • 016_Slider.jpg
 • 067_Slider.jpg
 • 034_Slider.jpg
 • 002_Slider.jpg
 • 043_Slider.jpg
 • 070_Slider.jpg
 • 030_Slider.jpg
 • 010_Slider.jpg
 • 029_Slider.jpg
 • 038_Slider.jpg
 • 036_Slider.jpg
 • 066_Slider.jpg
 • 018_Slider.jpg
 • 028_Slider.jpg
 • 052_Slider.jpg
 • 048_Slider.jpg
 • 013_Slider.jpg
 • 041_Slider.jpg
 • 060_Slider.jpg
 • 047_Slider.jpg
 • 062_Slider.jpg
 • 042_Slider.jpg
 • 011_Slider.jpg
 • 057_Slider.jpg
 • 019_Slider.jpg
 • 040_Slider.jpg
 • 006_Slider.jpg
 • 071_Slider.jpg
 • 045_Slider.jpg
 • 050_Slider.jpg
 • 037_Slider.jpg
 • 056_Slider.jpg
 • 059_Slider.jpg
 • 005_Slider.jpg
 • 068_Slider.jpg
 • 024_Slider.jpg
 • 044_Slider.jpg
 • 033_Slider.jpg
 • 008_Slider.jpg
 • 051_Slider.jpg
 • 026_Slider.jpg
 • 049_Slider.jpg
 • 003_Slider.jpg
 • 022_Slider.jpg
 • 069_Slider.jpg
 • 046_Slider.jpg
 • 004_Slider.jpg
 • 007_Slider.jpg
 • 015_Slider.jpg
 • 025_Slider.jpg
 • 039_Slider.jpg
 • 058_Slider.jpg
 • 009_Slider.jpg
 • 023_Slider.jpg
 • 063_Slider.jpg
 • 035_Slider.jpg
 • 020_Slider.jpg
 • 014_Slider.jpg
 • 017_Slider.jpg
 • 064_Slider.jpg

Artykuły

Teatr (Nie)Nasycony szuka sponsorów

28 kwietnia w Młodzieżowym Domu Kultury odbyła się premiera „Nowego Wspaniałego Świata" w wykonaniu  Teatru (Nie)Nasyconego. Wydarzenie wzbudziło ogromne zainteresowanie, sala widowiskowa wypełniła się po ostanie wolne miejsca.

Sam spektakl ukazuje nam zmechanizowane społeczeństwo przyszłości, w którym brakuje uczuć, więzi międzyludzkich, wyższych idei, boga.. jest za to "wspólność, stabilność, identyczność". Genialnie skonstruowany świat, nastawiony na konsumpcjonizm i zaspokajanie swoich hedonistycznych potrzeb działa bez zarzutu, dopóki nie pojawia się „Dzikus"...

Po premierze, oprócz gorących braw, młody teatr otrzymał zaproszenie na Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Inspiracje", który odbędzie się w połowie sierpnia w Europejskiej Stolicy Kultury 2011 w Turku w Finlandii. Festiwal powstaje przy wsparciu mediów. Informacje o festiwalu będą się pojawiać w fińskich i rosyjskich gazetach oraz rozgłośniach radiowych. Festiwal to nie tylko piękny i spektakularny konkurs, to także podkreślenie różnorodności kulturowej, nawiązanie kontaktów i rozwój pracy twórczej, grup z różnych krajów.

Niestety, organizatorzy nie pokrywają wszystkich kosztów. Aby wziąć udział wziąć udział w festiwalu potrzebujemy sumę 20 000 zł. Zwracamy się zatem do firm oraz osób prywatnych, o pomoc finansową. Każda wpłacona kwota na konto Rady Rodziców  Młodzieżowego Domu Kultury ze wskazaniem "dla Teatru (Nie)Nasyconego", będzie zbliżać nas do celu. Podajemy nr konta: Bank PKO BP SA o/Słupsk nr r-ku 36 1020 4649 0000 7302 0129 0717.

Ogłoszenia

Z ostatniej chwili

Ankieta Zwracamy się z prośbą do młodzieży o wypełnienie ankiety, która pomoże nam w przygotowaniu oferty zajęć pozaszkolnych na nowy rok szkolny. Ankieta jest dostępna po kliknięciu na poniższy baner.