mdkslupsk.pl

 • 006_Slider.jpg
 • 050_Slider.jpg
 • 001_Slider.jpg
 • 069_Slider.jpg
 • 067_Slider.jpg
 • 038_Slider.jpg
 • 026_Slider.jpg
 • 013_Slider.jpg
 • 039_Slider.jpg
 • 027_Slider.jpg
 • 059_Slider.jpg
 • 029_Slider.jpg
 • 021_Slider.jpg
 • 070_Slider.jpg
 • 023_Slider.jpg
 • 064_Slider.jpg
 • 052_Slider.jpg
 • 040_Slider.jpg
 • 048_Slider.jpg
 • 003_Slider.jpg
 • 035_Slider.jpg
 • 016_Slider.jpg
 • 061_Slider.jpg
 • 063_Slider.jpg
 • 010_Slider.jpg
 • 033_Slider.jpg
 • 015_Slider.jpg
 • 024_Slider.jpg
 • 055_Slider.jpg
 • 028_Slider.jpg
 • 034_Slider.jpg
 • 066_Slider.jpg
 • 045_Slider.jpg
 • 002_Slider.jpg
 • 011_Slider.jpg
 • 062_Slider.jpg
 • 044_Slider.jpg
 • 037_Slider.jpg
 • 031_Slider.jpg
 • 022_Slider.jpg
 • 008_Slider.jpg
 • 014_Slider.jpg
 • 007_Slider.jpg
 • 041_Slider.jpg
 • 018_Slider.jpg
 • 046_Slider.jpg
 • 017_Slider.jpg
 • 058_Slider.jpg
 • 060_Slider.jpg
 • 004_Slider.jpg
 • 068_Slider.jpg
 • 012_Slider.jpg
 • 020_Slider.jpg
 • 049_Slider.jpg
 • 056_Slider.jpg
 • 005_Slider.jpg
 • 009_Slider.jpg
 • 071_Slider.jpg
 • 019_Slider.jpg
 • 047_Slider.jpg
 • 030_Slider.jpg
 • 051_Slider.jpg
 • 065_Slider.jpg
 • 054_Slider.jpg
 • 042_Slider.jpg
 • 036_Slider.jpg
 • 043_Slider.jpg
 • 032_Slider.jpg
 • 025_Slider.jpg
 • 053_Slider.jpg
 • 057_Slider.jpg

Artykuły

Keyboard '2013

 KEYBOARD '2013
VII REGIONALNY PRZEGLĄD MUZYKI ELEKTRONICZNEJ
im. Jurka Kicińskiego
MDK SŁUPSK – 20 kwietnia  2013 r.

REGULAMIN

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku

 Cele:

- prezentacja dorobku muzycznego młodych wykonawców,
- rozbudzanie aktywności muzycznej dzieci i młodzieży,
- wzbogacenie doświadczeń muzycznych,
- wyzwalanie zdolności twórczych i odtwórczych.

Założenia organizacyjne: do udziału w przeglądzie zapraszamy dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowo-wychowawczych i kultury.

a) przesłuchania odbędą się w trzech  grupach wiekowych i dwóch kategoriach:

Kategoria I soliści:
– soliści ze  szkół podstawowych
– soliści z  gimnazjów
– soliści ze szkół ponadgimnazjalnych i starsi wykonawcy do 21 lat

Kategoria II zespoły:
– duety  i  zespoły (od tria do kwintetu)

b) soliści i zespoły wykonują samodzielnie dowolny repertuar składający się z 2 utworów,  których czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut

c) wykonawcy grają na własnych instrumentach, organizatorzy zapewniają nagłośnienie i statywy pod instrumenty

d) jury oceniać będzie wykonawców według następujących kryteriów:

biegłość manualna,
wykorzystanie możliwości technicznych instrumentu,
stopień trudności wykonywanych utworów,
aranżacja,
wyraz artystyczny

e) werdykt jury jest ostateczny, a uczestnicy przyjmują ocenę bez możliwości odwołania

f) uczestnicy nie korzystają podczas prezentacji z wgranego materiału muzycznego w pamięć instrumentu lub na dyskietkę. W przypadku wątpliwości, jury może prosić wykonawcę o powtórne wykonanie utworu celem  szczegółowej analizy.

g) w każdej grupie mogą być przyznane I, II, III miejsce – jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród i wyróżnień.


Karty zgłoszenia należy przesłać do dnia 15.04.2013 r. na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Szarych Szeregów 8
76-200 Słupsk
tel./fax: 59 842 50 52,  59 842 09 28

Przegląd rozpocznie się w Młodzieżowym Domu Kultury w Słupsku w dniu 20.04.2013 r. o godz.10.00. Uczestnicy zgłaszają się w MDK do godz. 9.30,  wpisowe wynosi:
solista - 20,00 zł,
każdy członek zespołu - 10,00 zł
solista, będący członkiem zespołu dopłaca 5 zł.

Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub placówki delegującej pod opieką nauczyciela, instruktora, rodzica lub opiekuna.

grafika

Pobierz:
Regulamin konkursu i karta zgłoszenia (PDF)

 

Ogłoszenia

Z ostatniej chwili

Ankieta Zwracamy się z prośbą do młodzieży o wypełnienie ankiety, która pomoże nam w przygotowaniu oferty zajęć pozaszkolnych na nowy rok szkolny. Ankieta jest dostępna po kliknięciu na poniższy baner.