mdkslupsk.pl

 • IMG_1984-2.jpg
 • IMG_0209-14.jpg
 • IMG_7078-18.jpg
 • IMG_6734-118.jpg
 • IMG_4667-32.jpg
 • IMG_8323-19.jpg
 • IMG_8009-29.jpg
 • IMG_6346-5.jpg
 • IMG_7223-68.jpg
 • IMG_4619-3.jpg
 • IMG_7650-21.jpg
 • IMG_0203-12.jpg
 • IMG_0212-16.jpg
 • IMG_7973-10.jpg
 • IMG_8314-12.jpg
 • IMG_0195-9.jpg
 • IMG_2003-7.jpg
 • IMG_7937-134.jpg
 • IMG_6393-23.jpg
 • IMG_7070-15.jpg
 • IMG_8101-67.jpg
 • IMG_7829-84.jpg
 • IMG_7283-88.jpg
 • IMG_0248-26.jpg
 • IMG_4652-23.jpg
 • IMG_6887-167.jpg
 • IMG_6859-157.jpg
 • IMG_7668-24.jpg
 • IMG_0341-19.jpg
 • IMG_6464-41.jpg
 • IMG_6997-185.jpg
 • WP_20180508_16_47_32_Pro-1.jpg
 • IMG_6993-183.jpg
 • IMG_4089-66.jpg
 • IMG_0190-7.jpg
 • IMG_0186-5.jpg
 • IMG_6480-46.jpg
 • IMG_4282-127.jpg
 • IMG_4342-147.jpg
 • IMG_7745-51.jpg
 • IMG_7102-25.jpg
 • IMG_8188-100.jpg
 • IMG_7435-148.jpg
 • IMG_6645-92.jpg
 • IMG_0323-13.jpg
 • IMG_4086-65.jpg
 • IMG_6327-1.jpg

Artykuły

Keyboard '2013

 KEYBOARD '2013
VII REGIONALNY PRZEGLĄD MUZYKI ELEKTRONICZNEJ
im. Jurka Kicińskiego
MDK SŁUPSK – 20 kwietnia  2013 r.

REGULAMIN

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku

 Cele:

- prezentacja dorobku muzycznego młodych wykonawców,
- rozbudzanie aktywności muzycznej dzieci i młodzieży,
- wzbogacenie doświadczeń muzycznych,
- wyzwalanie zdolności twórczych i odtwórczych.

Założenia organizacyjne: do udziału w przeglądzie zapraszamy dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowo-wychowawczych i kultury.

a) przesłuchania odbędą się w trzech  grupach wiekowych i dwóch kategoriach:

Kategoria I soliści:
– soliści ze  szkół podstawowych
– soliści z  gimnazjów
– soliści ze szkół ponadgimnazjalnych i starsi wykonawcy do 21 lat

Kategoria II zespoły:
– duety  i  zespoły (od tria do kwintetu)

b) soliści i zespoły wykonują samodzielnie dowolny repertuar składający się z 2 utworów,  których czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut

c) wykonawcy grają na własnych instrumentach, organizatorzy zapewniają nagłośnienie i statywy pod instrumenty

d) jury oceniać będzie wykonawców według następujących kryteriów:

biegłość manualna,
wykorzystanie możliwości technicznych instrumentu,
stopień trudności wykonywanych utworów,
aranżacja,
wyraz artystyczny

e) werdykt jury jest ostateczny, a uczestnicy przyjmują ocenę bez możliwości odwołania

f) uczestnicy nie korzystają podczas prezentacji z wgranego materiału muzycznego w pamięć instrumentu lub na dyskietkę. W przypadku wątpliwości, jury może prosić wykonawcę o powtórne wykonanie utworu celem  szczegółowej analizy.

g) w każdej grupie mogą być przyznane I, II, III miejsce – jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród i wyróżnień.


Karty zgłoszenia należy przesłać do dnia 15.04.2013 r. na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Szarych Szeregów 8
76-200 Słupsk
tel./fax: 59 842 50 52,  59 842 09 28

Przegląd rozpocznie się w Młodzieżowym Domu Kultury w Słupsku w dniu 20.04.2013 r. o godz.10.00. Uczestnicy zgłaszają się w MDK do godz. 9.30,  wpisowe wynosi:
solista - 20,00 zł,
każdy członek zespołu - 10,00 zł
solista, będący członkiem zespołu dopłaca 5 zł.

Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub placówki delegującej pod opieką nauczyciela, instruktora, rodzica lub opiekuna.

grafika

Pobierz:
Regulamin konkursu i karta zgłoszenia (PDF)

 

Ogłoszenia

Z ostatniej chwili

Ankieta Zwracamy się z prośbą do młodzieży o wypełnienie ankiety, która pomoże nam w przygotowaniu oferty zajęć pozaszkolnych na nowy rok szkolny. Ankieta jest dostępna po kliknięciu na poniższy baner.