mdkslupsk.pl

 • IMG_1984-2.jpg
 • IMG_4619-3.jpg
 • IMG_0186-5.jpg
 • IMG_4282-127.jpg
 • IMG_7102-25.jpg
 • IMG_8188-100.jpg
 • IMG_4342-147.jpg
 • IMG_0190-7.jpg
 • IMG_8323-19.jpg
 • IMG_8314-12.jpg
 • IMG_7829-84.jpg
 • IMG_7283-88.jpg
 • IMG_7435-148.jpg
 • IMG_7973-10.jpg
 • IMG_0248-26.jpg
 • IMG_6346-5.jpg
 • IMG_0323-13.jpg
 • IMG_7070-15.jpg
 • IMG_6464-41.jpg
 • IMG_7668-24.jpg
 • IMG_7078-18.jpg
 • IMG_0195-9.jpg
 • IMG_6393-23.jpg
 • IMG_6480-46.jpg
 • IMG_0209-14.jpg
 • IMG_8101-67.jpg
 • IMG_6997-185.jpg
 • IMG_4652-23.jpg
 • IMG_4667-32.jpg
 • IMG_8009-29.jpg
 • IMG_2003-7.jpg
 • IMG_0341-19.jpg
 • IMG_0203-12.jpg
 • IMG_6993-183.jpg
 • IMG_6734-118.jpg
 • IMG_6327-1.jpg
 • IMG_7650-21.jpg
 • IMG_6859-157.jpg
 • WP_20180508_16_47_32_Pro-1.jpg
 • IMG_7745-51.jpg
 • IMG_4086-65.jpg
 • IMG_6645-92.jpg
 • IMG_6887-167.jpg
 • IMG_0212-16.jpg
 • IMG_4089-66.jpg
 • IMG_7223-68.jpg
 • IMG_7937-134.jpg

Artykuły

Konkurs plastyczno-fotograficzny "Moja rodzina" - regulamin

REGULAMIN
WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNEGO
"MOJA RODZINA"

Wakacje to świetna okazja do spędzania czasu z rodziną: wyjazdy, pikniki, zabawy na powietrzu, wycieczki do lasu, nad morze czy w góry. Zilustrujcie rodzinne wyprawy, pasje, rodzinę wielopokoleniową, stare zdjęcia po latach, rodzinę na co dzień i od święta. Jak ważna jest dla Was rodzina? Czekacie już na wspólną kolację Wigilijną, na przyjazd dziadków, cioć i wujków? Czy wśród bliskich jest pies, kot, chomik? Gromadzicie pamiątki, prezenty, fotografie? Zapraszamy dzieci i młodzież do podzielenia się swoimi odczuciami i obserwacjami na temat rodziny.

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku

Cel: stworzenie możliwości wyrażania siebie poprzez działania twórcze, kształcenie umiejętności obserwowania i ilustrowania otoczenia, rozwijanie wyobraźni twórczej, rozwijanie i doskonalenie warsztatu pracy twórczej nauczyciela i ucznia, wymiana doświadczeń, a także upowszechnianie i prezentacja działań artystycznych dzieci i młodzieży

ZASADY UDZIAŁU

Uczestnicy:
Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek wychowania pozaszkolnego województwa pomorskiego:
Plastyka:
I kategoria wiekowa: do 6 lat
I kategoria wiekowa: 7-9 lat
II kategoria wiekowa: 10-12 lat
III kategoria wiekowa: od 13 lat
Fotografia:
kategoria wiekowa: od 13 lat

Techniki:
Plastyka:
Techniki płaskie: malarstwo (akwarela, gwasz, tempera), pastele tłuste i suche (utrwalone), grafika, techniki mieszane (np. kolaż), inne płaskie techniki z wyłączeniem nietrwałych i tworzących wypukłości materiałów takich jak: pasta do zębów, ryż, wata, papierowe kulki itp.
Fotografia: odbitki w technice klasycznej lub drukowane na papierze fotograficznym w dobrej jakości technicznej, prace na nośniku elektronicznym nie będą oceniane

Format:
Plastyka: minimum: A3 (30 cm x 42 cm) - maksimum: A2 (50 cm x 70 cm)
Fotografia: minimum 18x24 cm do 30x40cm

Ocena:
Organizator powoła jury, które przyzna nagrody i wyróżnienia oraz zakwalifikuje prace na wystawę. Podczas oceny prac brane będą pod uwagę przede wszystkim: zgodność z tematem, wykorzystana technika, estetyka, samodzielność, poziom opanowania warsztatu artystycznego w danej grupie wiekowej, indywidualna interpretacja tematu. Ocena jury jest ostateczna.

Nagrody:
Organizatorzy Konkursu przewidują dla autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac nagrody rzeczowe i dyplomy pamiątkowe. Wszyscy Laureaci wraz z opiekunami zostaną zaproszeni odrębnym pismem na uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień, połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej.

Termin:
Prace wykonane zgodnie z regulaminem należy dostarczyć w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie przesyłki do Młodzieżowego Domu Kultury najpóźniej do dnia 28 października 2016 r. – z dopiskiem "MOJA RODZINA". Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronie www.mdkslupsk.pl

Adres:
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Szarych Szeregów 8, 76-200 Słupsk
Koordynator konkursu: Jolanta Kopczak
Dodatkowe informacje: tel. (59) 842 50 52;

Warunki udziału:
Każda placówka może dostarczyć max 10 prac plastycznych i 10 fotograficznych wykonanych pod kierunkiem jednego nauczyciela. Zestawy do 3 zdjęć powiązanych w cykle będą traktowane jako 1 praca. PRAC NIE NALEŻY OPRAWIAĆ. Każda praca powinna zawierać na odwrocie dane autora (imię i nazwisko, wiek – klasa, nazwę szkoły lub placówki oraz imię i nazwisko opiekuna). Do zestawu prac należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia oraz zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie jego danych osobowych (załącznik nr 1 do regulaminu konkursu) - NIE NALEŻY PRZYKLEJAĆ DOKUMENTU ZGODY RODZICA/OPIEKUNA DO PRACY NA JEJ ODWROCIE TYLKO DOŁĄCZYĆ GO LUZEM! Prace nie spełniające tych warunków nie będą oceniane.

Uwaga:
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację i reprodukowanie zgłoszonych prac w wydawnictwach promujących Galerię "PREZENTACJE" oraz twórczość dzieci i młodzieży. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora.

Pobierz:

dyskietkaRegulamin konkursu, karta zgłoszenia, zgoda rodziców (PDF)

Ogłoszenia

Z ostatniej chwili

Ankieta Zwracamy się z prośbą do młodzieży o wypełnienie ankiety, która pomoże nam w przygotowaniu oferty zajęć pozaszkolnych na nowy rok szkolny. Ankieta jest dostępna po kliknięciu na poniższy baner.