mdkslupsk.pl

 • 023_Slider.jpg
 • 057_Slider.jpg
 • 026_Slider.jpg
 • 070_Slider.jpg
 • 030_Slider.jpg
 • 006_Slider.jpg
 • 002_Slider.jpg
 • 018_Slider.jpg
 • 001_Slider.jpg
 • 065_Slider.jpg
 • 004_Slider.jpg
 • 056_Slider.jpg
 • 025_Slider.jpg
 • 003_Slider.jpg
 • 047_Slider.jpg
 • 054_Slider.jpg
 • 042_Slider.jpg
 • 052_Slider.jpg
 • 055_Slider.jpg
 • 060_Slider.jpg
 • 016_Slider.jpg
 • 039_Slider.jpg
 • 033_Slider.jpg
 • 020_Slider.jpg
 • 062_Slider.jpg
 • 061_Slider.jpg
 • 069_Slider.jpg
 • 051_Slider.jpg
 • 008_Slider.jpg
 • 048_Slider.jpg
 • 022_Slider.jpg
 • 040_Slider.jpg
 • 015_Slider.jpg
 • 038_Slider.jpg
 • 044_Slider.jpg
 • 058_Slider.jpg
 • 014_Slider.jpg
 • 005_Slider.jpg
 • 068_Slider.jpg
 • 012_Slider.jpg
 • 067_Slider.jpg
 • 017_Slider.jpg
 • 064_Slider.jpg
 • 036_Slider.jpg
 • 031_Slider.jpg
 • 046_Slider.jpg
 • 045_Slider.jpg
 • 029_Slider.jpg
 • 034_Slider.jpg
 • 009_Slider.jpg
 • 010_Slider.jpg
 • 063_Slider.jpg
 • 071_Slider.jpg
 • 011_Slider.jpg
 • 019_Slider.jpg
 • 041_Slider.jpg
 • 013_Slider.jpg
 • 043_Slider.jpg
 • 049_Slider.jpg
 • 027_Slider.jpg
 • 024_Slider.jpg
 • 007_Slider.jpg
 • 035_Slider.jpg
 • 059_Slider.jpg
 • 028_Slider.jpg
 • 066_Slider.jpg
 • 037_Slider.jpg
 • 050_Slider.jpg
 • 032_Slider.jpg
 • 021_Slider.jpg
 • 053_Slider.jpg

Artykuły

VII Wojewódzki Konkurs Kolęd i Utworów Świątecznych - regulamin

VII WOJEWÓDZKI
KONKURS KOLĘD I UTWORÓW ŚWIĄTECZNYCH
"Narodzenia Czas"

Cele
1. Popularyzacja i upowszechnianie formy wokalnej wśród młodzieży.
2. Prezentacja osiągnięć artystycznych w dziedzinie wokalistyki wśród młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
3. Stworzenie możliwości współzawodnictwa artystycznego wśród uczniów oraz zachęcenie do dalszego kształcenia muzycznego i doskonalenia warsztatu wokalnego.
4. Pobudzanie i rozwijanie uzdolnień muzycznych.
5. Aktywizacja pedagogów i uczniów.
6. Wymiana doświadczeń pedagogicznych oraz poszerzenie literatury wokalnej dla młodzieży.
7. Konfrontacje poszukiwań repertuarowych i wykonawczych.
8. Prezentacja utworów najbardziej wartościowych pod względem artystycznym i dydaktycznym.

Regulamin Konkursu
1. Konkurs kierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
2. Konkurs jest jednoetapowy.
3. W Konkursie mogą brać udział soliści i zespoły.
4. Maksymalny skład zespołu wynosi 6 osób.
5. Każdą szkołę może reprezentować maksymalnie dwóch przedstawicieli.
6. Uczestnicy wykonują jedną kolędę lub utwór o tematyce świątecznej (stosownej do wieku wykonawcy).
7. Wykonywane utwory nie powinny być ponownie prezentowane przez tego samego wykonawcę w ciągu najbliższych 3 lat.
8. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest bezwzględne dostarczenie Karty zgłoszenia wraz z podkładem muzycznym do dnia 20.11.2015 na adres Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku (ul. Szarych Szeregów 8). Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.
9. Konkurs odbędzie się 5.12.2015 o godz. 10.00 w gmachu Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku.
10. Wykonawcy będą oceniani w kategoriach: solista i zespół.
11. Jeżeli w kategorii „zespoły" czy „soliści" nie będzie odpowiedniej ilości wykonawców, to zgłoszone podmioty wykonawcze zostaną ocenione w innej kategorii niż na zgłoszeniu..
12. Wyróżnieni wykonawcy otrzymują dyplomy za zdobycie I, II, III miejsca
oraz dyplomy - wyróżnienia.

Jury
1. Jury i jego przewodniczącego powołuje organizator.
2. Zadaniem Jury jest przesłuchanie i ocena występów artystycznych.
3. Jury dokonuje oceny zgodnie z Kartą Oceny.
4. Ocena występu podmiotu artystycznego jest sumą ocen jurorów.
5. Obrady Jury są tajne.
6. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.

Koordynator Konkursu
mgr Bogusława Plebanek

 

Pobierz:

dyskietkaRegulamin konkursu i karta zgłoszenia (plik PDF)

Ogłoszenia

Z ostatniej chwili

Previous Next
UWAGA! Ze względu na chorobę nauczyciela wyniki Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego "To, co ważne..." zostaną udostępnione 16 lutego 2024 r. na stronie internetowej. Podsumowanie konkursu odbędzie się 15 marca 2024 r. o godz. 13.00 w Młodzieżowym Domu Kultury.
Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 Od 2 października 2023 r. w sprawie rekrutacji należy kontaktować z sekretariatem MDK pod numerem tel. 59 842-50-52
Ankieta Zwracamy się z prośbą do młodzieży o wypełnienie ankiety, która pomoże nam w przygotowaniu oferty zajęć pozaszkolnych na nowy rok szkolny. Ankieta jest dostępna po kliknięciu na poniższy baner.