mdkslupsk.pl

 • 008_Slider.jpg
 • 012_Slider.jpg
 • 029_Slider.jpg
 • 049_Slider.jpg
 • 004_Slider.jpg
 • 051_Slider.jpg
 • 003_Slider.jpg
 • 007_Slider.jpg
 • 058_Slider.jpg
 • 033_Slider.jpg
 • 019_Slider.jpg
 • 010_Slider.jpg
 • 013_Slider.jpg
 • 009_Slider.jpg
 • 066_Slider.jpg
 • 034_Slider.jpg
 • 041_Slider.jpg
 • 048_Slider.jpg
 • 020_Slider.jpg
 • 047_Slider.jpg
 • 015_Slider.jpg
 • 054_Slider.jpg
 • 038_Slider.jpg
 • 039_Slider.jpg
 • 071_Slider.jpg
 • 052_Slider.jpg
 • 062_Slider.jpg
 • 024_Slider.jpg
 • 001_Slider.jpg
 • 002_Slider.jpg
 • 053_Slider.jpg
 • 032_Slider.jpg
 • 037_Slider.jpg
 • 055_Slider.jpg
 • 068_Slider.jpg
 • 011_Slider.jpg
 • 017_Slider.jpg
 • 040_Slider.jpg
 • 036_Slider.jpg
 • 014_Slider.jpg
 • 060_Slider.jpg
 • 045_Slider.jpg
 • 065_Slider.jpg
 • 063_Slider.jpg
 • 064_Slider.jpg
 • 028_Slider.jpg
 • 046_Slider.jpg
 • 006_Slider.jpg
 • 043_Slider.jpg
 • 018_Slider.jpg
 • 050_Slider.jpg
 • 021_Slider.jpg
 • 030_Slider.jpg
 • 069_Slider.jpg
 • 027_Slider.jpg
 • 067_Slider.jpg
 • 070_Slider.jpg
 • 031_Slider.jpg
 • 044_Slider.jpg
 • 059_Slider.jpg
 • 056_Slider.jpg
 • 035_Slider.jpg
 • 061_Slider.jpg
 • 023_Slider.jpg
 • 016_Slider.jpg
 • 026_Slider.jpg
 • 005_Slider.jpg
 • 057_Slider.jpg
 • 025_Slider.jpg
 • 042_Slider.jpg
 • 022_Slider.jpg

Artykuły

Konkurs "Święto talentu" - regulamin

REGULAMIN
KONKURSU „ŚWIĘTO TALENTU"
POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA
ORGANIZOWANEGO PRZEZ
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY

§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji konkursu „Święto Talentu".
2. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku pod patronatem Prezydenta Miasta.
3. „Święto Talentu" ma formułę otwartego konkursu skierowanego do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uczących się na terenie miasta Słupska.
4. Konkurs obejmuje różne zdolności dzieci i młodzieży w kategorii artystyczno-scenicznej i plastyczno-technicznej.
5. Uczestnicy mogą brać udział w konkursie samodzielnie.

§ 2
Cel konkursu

1. Celem konkursu jest stworzenie możliwości zaprezentowania umiejętności uczestników, promowanie uzdolnionych dzieci i młodzieży, popularyzowanie działań artystycznych, rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży.

 § 3
Warunki uczestnictwa

1. Podstawą zgłoszenia do konkursu jest wypełnienie i dostarczenie wypełnionej Karty Zgłoszenia udziału w konkursie (Załącznik), dostarczenia prac konkursowych w kategorii plastyczno-technicznej (faxem, pocztą, e-mailem) na adres: Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Szarych Szeregów 8, 76-200 Słupsk z dopiskiem „Festiwal Młodych Talentów", e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., fax: 59 842-09-28. Każda szkoła może zgłosić do 5 talentów w kategorii plastyczno-technicznej oraz do 3 talentów w kategorii artystyczno-scenicznej.
2. Prace konkursowe powinny spełniać niżej wymienione wymagania:
a) uczestnik w każdym etapie konkursu prezentuje wyłącznie pracę konkursową przesłaną na etapie „zgłoszenia do konkursu",
b) uczestnik gwarantuje, że prezentowany przez niego program w kategorii artystyczno-scenicznej jest oryginalny i nie narusza praw autorskich, a w kategorii plastyczno-technicznej opracowany jest wg własnego pomysłu,
c) występ oraz praca plastyczno-techniczna nie mogą zawierać treści dyskryminujących lub wulgarnych,
d) podkłady muzyczne muszą być zapisane w powszechnie używanych formatach i dostarczone na nośniku CD lub przysłanych pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
e) prace w kategorii plastyczno-technicznej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem,
f) czas trwania prezentacji artystyczno-scenicznej nie może przekraczać 4 minut,
g) niestawienie się uczestnika, zgodnie z przesłanym zgłoszeniem, oznacza rezygnację z udziału w konkursie.

§ 4
Terminy dotyczące konkursu

1. Karty zgłoszenia i prace konkursowe w kategorii plastyczno-technicznej należy dostarczyć do dnia 29 maja 2015 r. do Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Szarych Szeregów 8, 76-200 Słupsk.
2. Konkurs w kategorii artystyczno-scenicznej odbędzie się dnia 16 czerwca 2015 r. w Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica".
3. W przypadku dużej ilości zgłoszeń w kategorii artystyczno-scenicznej Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia eliminacji przed konkursem. O przeprowadzeniu eliminacji uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie bądź mailowo.
4. Komisja Konkursowa oceni prace w kategorii plastyczno-technicznej do dnia 12 czerwca 2015 r. Ogłoszenie wyników i wręczenie Złotego, Srebrnego i Brązowego Talentu nastąpi 16 czerwca 2015 r. w Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica" przed konkursem w kategorii artystyczno-scenicznej. Laureaci zostaną powiadomieni przez organizatora telefonicznie bądź mailowo.

§ 5
Przebieg konkursu

1. Finał „Święta Talentu" odbędzie się dnia 16 czerwca 2015 r. w Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica". O dokładnej godzinie uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora telefonicznie bądź mailowo.
2. Podczas finału uczestnicy zaprezentują swoje talenty przed Komisją Konkursową składającą się z 3-5 osób. W pracach Komisji Konkursowej nie może brać udziału nauczyciel uczestnika lub osoby spokrewnione z uczestnikami.
3. Wszystkie akcesoria potrzebne do występu uczestnik przynosi we własnym zakresie (instrument muzyczne i rekwizyty)
4. W konkursie zostaje wyłoniony zdobywca Złotego, Srebrnego i Brązowego Talentu w kategorii szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.
5. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i niepodważalna. Komisja Konkursowa nie jest zobowiązana do podawania powodów podjęcia decyzji o odrzuceniu kandydata lub zakwalifikowaniu go do grona finalistów i wyborze zwycięzców.
6. Po zakończeniu konkursu Komisja Konkursowa sporządza protokół z przebiegu konkursu.

§ 6
Postanowienia końcowe

1. Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający (nie odpowiada za trudności wynikające ze złej jakości nagrań).
2. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa Komisja Konkursowa.
3. Regulamin konkursu dostępny jest na stronach internetowych: www.mdkslupsk.pl oraz www.slupsk.pl/edukacja/.
4. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków powyższego Regulaminu.
5. W razie pytań i wątpliwości dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem tel. 59 8425052 lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pobierz:

dyskietkaRegulamin konkursu, karta zgłoszenia, zgoda rodziców (plik PDF)

Ogłoszenia

Z ostatniej chwili

Ankieta Zwracamy się z prośbą do młodzieży o wypełnienie ankiety, która pomoże nam w przygotowaniu oferty zajęć pozaszkolnych na nowy rok szkolny. Ankieta jest dostępna po kliknięciu na poniższy baner.