mdkslupsk.pl

 • 054_Slider.jpg
 • 059_Slider.jpg
 • 039_Slider.jpg
 • 037_Slider.jpg
 • 052_Slider.jpg
 • 017_Slider.jpg
 • 063_Slider.jpg
 • 069_Slider.jpg
 • 042_Slider.jpg
 • 070_Slider.jpg
 • 058_Slider.jpg
 • 040_Slider.jpg
 • 010_Slider.jpg
 • 035_Slider.jpg
 • 067_Slider.jpg
 • 021_Slider.jpg
 • 024_Slider.jpg
 • 033_Slider.jpg
 • 053_Slider.jpg
 • 061_Slider.jpg
 • 020_Slider.jpg
 • 004_Slider.jpg
 • 056_Slider.jpg
 • 018_Slider.jpg
 • 005_Slider.jpg
 • 066_Slider.jpg
 • 068_Slider.jpg
 • 014_Slider.jpg
 • 019_Slider.jpg
 • 006_Slider.jpg
 • 047_Slider.jpg
 • 012_Slider.jpg
 • 048_Slider.jpg
 • 003_Slider.jpg
 • 032_Slider.jpg
 • 049_Slider.jpg
 • 015_Slider.jpg
 • 026_Slider.jpg
 • 064_Slider.jpg
 • 016_Slider.jpg
 • 011_Slider.jpg
 • 044_Slider.jpg
 • 002_Slider.jpg
 • 001_Slider.jpg
 • 023_Slider.jpg
 • 045_Slider.jpg
 • 008_Slider.jpg
 • 057_Slider.jpg
 • 025_Slider.jpg
 • 007_Slider.jpg
 • 038_Slider.jpg
 • 071_Slider.jpg
 • 027_Slider.jpg
 • 031_Slider.jpg
 • 062_Slider.jpg
 • 051_Slider.jpg
 • 060_Slider.jpg
 • 029_Slider.jpg
 • 050_Slider.jpg
 • 065_Slider.jpg
 • 028_Slider.jpg
 • 022_Slider.jpg
 • 030_Slider.jpg
 • 036_Slider.jpg
 • 055_Slider.jpg
 • 034_Slider.jpg
 • 043_Slider.jpg
 • 013_Slider.jpg
 • 046_Slider.jpg
 • 009_Slider.jpg
 • 041_Slider.jpg

Artykuły

Konkurs Kolęd i Utworów Świątecznych "Narodzenia Czas" - regulamin

VI WOJEWÓDZKI
KONKURS KOLĘD I UTWORÓW ŚWIĄTECZNYCH

...Narodzenia Czas...

Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku zaprasza do wzięcia udziału w VI Wojewódzkim Konkursie Kolęd i Utworów Świątecznych „Narodzenia Czas". Impreza odbędzie się 13 grudnia 2014 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Słupsku, przy ul. Szarych Szeregów 8. Konkurs rozpocznie się o godzinie 10.00.
Zgłoszenia prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 27 listopada 2014 na adres Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku (ul. Szarych Szeregów 8), z dopiskiem na kopercie: „Narodzenia Czas".
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Konkursie.

Łączymy pozdrowienia.

Cele

1. Popularyzacja i upowszechnianie formy wokalnej wśród młodzieży.
2. Prezentacja osiągnięć artystycznych w dziedzinie wokalistyki wśród młodzieży gimnazjalnej.
3. Stworzenie możliwości współzawodnictwa artystycznego wśród uczniów oraz zachęcenie do dalszego kształcenia muzycznego i doskonalenia warsztatu wokalnego.
4. Pobudzanie i rozwijanie uzdolnień muzycznych gimnazjalistów.
5. Aktywizacja pedagogów i uczniów.
6. Wymiana doświadczeń pedagogicznych oraz poszerzenie literatury wokalnej dla młodzieży.
7. Konfrontacje poszukiwań repertuarowych i wykonawczych.
8. Prezentacja utworów najbardziej wartościowych pod względem artystycznym i dydaktycznym.

Regulamin Konkursu
1. Konkurs kierowany jest do uczniów gimnazjów.
2. Konkurs jest jednoetapowy.
3. W Konkursie mogą brać udział soliści i zespoły.
4. Maksymalny skład zespołu wynosi 6 osób.
5. Każdą szkołę może reprezentować maksymalnie dwóch przedstawicieli.
6. Uczestnicy wykonują jedną kolędę lub utwór o tematyce świątecznej ( stosownej do wieku wykonawcy).
7. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie Karty zgłoszenia do dnia 27.11.2014 na adres Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku (ul. Sz. Szeregów 8)
8. Konkurs odbędzie się 13.12.2014 o godz. 10.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Słupsku.
9. Organizator nie zapewnia akompaniamentu.
10. Wykonawcy będą oceniani w kategoriach: solista i zespół
11. Wyróżnieni wykonawcy otrzymują dyplomy za zdobycie I, II, III miejsca
oraz dyplomy - wyróżnienia.

Jury
1. Jury i jego przewodniczącego powołuje organizator.
2. Zadaniem Jury jest przesłuchanie i ocena występów artystycznych.
3. Ocena występu podmiotu artystycznego jest sumą ocen jurorów.
4. Obrady Jury są tajne.
5. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.

Koordynator Konkursu
mgr Bogusława Plebanek

Pobierz:

dyskietkaRegulamin i karta zgłoszenia do konkursu (plik PDF)

Ogłoszenia

Z ostatniej chwili

Ankieta Zwracamy się z prośbą do młodzieży o wypełnienie ankiety, która pomoże nam w przygotowaniu oferty zajęć pozaszkolnych na nowy rok szkolny. Ankieta jest dostępna po kliknięciu na poniższy baner.