mdkslupsk.pl

 • IMG_6393-23.jpg
 • IMG_1984-2.jpg
 • IMG_8314-12.jpg
 • IMG_4342-147.jpg
 • IMG_0212-16.jpg
 • IMG_7283-88.jpg
 • IMG_7973-10.jpg
 • IMG_0186-5.jpg
 • IMG_7102-25.jpg
 • IMG_6887-167.jpg
 • IMG_7668-24.jpg
 • IMG_6645-92.jpg
 • WP_20180508_16_47_32_Pro-1.jpg
 • IMG_7070-15.jpg
 • IMG_4282-127.jpg
 • IMG_7078-18.jpg
 • IMG_8323-19.jpg
 • IMG_8188-100.jpg
 • IMG_6327-1.jpg
 • IMG_0190-7.jpg
 • IMG_7745-51.jpg
 • IMG_6997-185.jpg
 • IMG_4652-23.jpg
 • IMG_4667-32.jpg
 • IMG_4619-3.jpg
 • IMG_4086-65.jpg
 • IMG_8101-67.jpg
 • IMG_6993-183.jpg
 • IMG_8009-29.jpg
 • IMG_0209-14.jpg
 • IMG_0195-9.jpg
 • IMG_6859-157.jpg
 • IMG_7223-68.jpg
 • IMG_0323-13.jpg
 • IMG_6480-46.jpg
 • IMG_7435-148.jpg
 • IMG_4089-66.jpg
 • IMG_0248-26.jpg
 • IMG_7650-21.jpg
 • IMG_0341-19.jpg
 • IMG_6734-118.jpg
 • IMG_7937-134.jpg
 • IMG_7829-84.jpg
 • IMG_0203-12.jpg
 • IMG_6464-41.jpg
 • IMG_2003-7.jpg
 • IMG_6346-5.jpg

Artykuły

Konkurs Kolęd i Utworów Świątecznych "Narodzenia Czas" - regulamin

VI WOJEWÓDZKI
KONKURS KOLĘD I UTWORÓW ŚWIĄTECZNYCH

...Narodzenia Czas...

Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku zaprasza do wzięcia udziału w VI Wojewódzkim Konkursie Kolęd i Utworów Świątecznych „Narodzenia Czas". Impreza odbędzie się 13 grudnia 2014 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Słupsku, przy ul. Szarych Szeregów 8. Konkurs rozpocznie się o godzinie 10.00.
Zgłoszenia prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 27 listopada 2014 na adres Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku (ul. Szarych Szeregów 8), z dopiskiem na kopercie: „Narodzenia Czas".
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Konkursie.

Łączymy pozdrowienia.

Cele

1. Popularyzacja i upowszechnianie formy wokalnej wśród młodzieży.
2. Prezentacja osiągnięć artystycznych w dziedzinie wokalistyki wśród młodzieży gimnazjalnej.
3. Stworzenie możliwości współzawodnictwa artystycznego wśród uczniów oraz zachęcenie do dalszego kształcenia muzycznego i doskonalenia warsztatu wokalnego.
4. Pobudzanie i rozwijanie uzdolnień muzycznych gimnazjalistów.
5. Aktywizacja pedagogów i uczniów.
6. Wymiana doświadczeń pedagogicznych oraz poszerzenie literatury wokalnej dla młodzieży.
7. Konfrontacje poszukiwań repertuarowych i wykonawczych.
8. Prezentacja utworów najbardziej wartościowych pod względem artystycznym i dydaktycznym.

Regulamin Konkursu
1. Konkurs kierowany jest do uczniów gimnazjów.
2. Konkurs jest jednoetapowy.
3. W Konkursie mogą brać udział soliści i zespoły.
4. Maksymalny skład zespołu wynosi 6 osób.
5. Każdą szkołę może reprezentować maksymalnie dwóch przedstawicieli.
6. Uczestnicy wykonują jedną kolędę lub utwór o tematyce świątecznej ( stosownej do wieku wykonawcy).
7. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie Karty zgłoszenia do dnia 27.11.2014 na adres Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku (ul. Sz. Szeregów 8)
8. Konkurs odbędzie się 13.12.2014 o godz. 10.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Słupsku.
9. Organizator nie zapewnia akompaniamentu.
10. Wykonawcy będą oceniani w kategoriach: solista i zespół
11. Wyróżnieni wykonawcy otrzymują dyplomy za zdobycie I, II, III miejsca
oraz dyplomy - wyróżnienia.

Jury
1. Jury i jego przewodniczącego powołuje organizator.
2. Zadaniem Jury jest przesłuchanie i ocena występów artystycznych.
3. Ocena występu podmiotu artystycznego jest sumą ocen jurorów.
4. Obrady Jury są tajne.
5. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.

Koordynator Konkursu
mgr Bogusława Plebanek

Pobierz:

dyskietkaRegulamin i karta zgłoszenia do konkursu (plik PDF)

Ogłoszenia

Z ostatniej chwili

Ankieta Zwracamy się z prośbą do młodzieży o wypełnienie ankiety, która pomoże nam w przygotowaniu oferty zajęć pozaszkolnych na nowy rok szkolny. Ankieta jest dostępna po kliknięciu na poniższy baner.