mdkslupsk.pl

 • 028_Slider.jpg
 • 051_Slider.jpg
 • 006_Slider.jpg
 • 034_Slider.jpg
 • 071_Slider.jpg
 • 018_Slider.jpg
 • 029_Slider.jpg
 • 021_Slider.jpg
 • 003_Slider.jpg
 • 048_Slider.jpg
 • 038_Slider.jpg
 • 036_Slider.jpg
 • 020_Slider.jpg
 • 004_Slider.jpg
 • 042_Slider.jpg
 • 040_Slider.jpg
 • 014_Slider.jpg
 • 063_Slider.jpg
 • 025_Slider.jpg
 • 031_Slider.jpg
 • 059_Slider.jpg
 • 046_Slider.jpg
 • 011_Slider.jpg
 • 022_Slider.jpg
 • 050_Slider.jpg
 • 047_Slider.jpg
 • 001_Slider.jpg
 • 056_Slider.jpg
 • 033_Slider.jpg
 • 064_Slider.jpg
 • 007_Slider.jpg
 • 016_Slider.jpg
 • 017_Slider.jpg
 • 027_Slider.jpg
 • 043_Slider.jpg
 • 012_Slider.jpg
 • 005_Slider.jpg
 • 026_Slider.jpg
 • 065_Slider.jpg
 • 070_Slider.jpg
 • 060_Slider.jpg
 • 045_Slider.jpg
 • 052_Slider.jpg
 • 037_Slider.jpg
 • 032_Slider.jpg
 • 019_Slider.jpg
 • 009_Slider.jpg
 • 010_Slider.jpg
 • 044_Slider.jpg
 • 030_Slider.jpg
 • 035_Slider.jpg
 • 061_Slider.jpg
 • 057_Slider.jpg
 • 054_Slider.jpg
 • 002_Slider.jpg
 • 013_Slider.jpg
 • 024_Slider.jpg
 • 053_Slider.jpg
 • 055_Slider.jpg
 • 015_Slider.jpg
 • 069_Slider.jpg
 • 039_Slider.jpg
 • 049_Slider.jpg
 • 068_Slider.jpg
 • 008_Slider.jpg
 • 062_Slider.jpg
 • 041_Slider.jpg
 • 067_Slider.jpg
 • 058_Slider.jpg
 • 023_Slider.jpg
 • 066_Slider.jpg

Artykuły

Previous Next
Sukces w konkursie plastycznym Zosia Roberts zajęła I miejsce w Konkursie plastycznym "Zabytki Powiatu Słupskiego" organizowanego przez Centrum Kultury Powiatu Słupskiego. Na konkurs nadesłano około...
„po prostu malujemy po ścianie…” Przed wyruszeniem na przeszpiegi do Wojewódzkiego Szpitala w Słupsku…, czyli „po prostu malujemy po ścianie…” Przed wyruszeniem na przeszpiegi do Wojewódzkiego...
Lekcja pokazowa u "Iskierek" We wtorek 14 listopada 2023 roku podczas zajęć tanecznych zespołu "Iskierki", odbyła się lekcja pokazowa dla rodziców najmłodszych tancerek p. Karoliny Maciejewskiej...
SENNA Inspiracją do powstania wystawy było zwykłe, codzienne, można by powiedzieć -„nudne"- życie, które jednak, mimo swojej prozy, zawsze fascynowało Kingę Zaborowską –...
Moja wizyta w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku A więc wojna. Mrożąca krew w żyłach historia zawarta w jednej wystawie.   Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.  O wystawie usłyszałam od znajomej mi osoby,...
Zajęcia plastyczne – batik Mamy jeszcze 3 wolne miejsca na zajęcia plastyczne połączone z nauką techniki batiku dla dzieci od 10 lat. Batik polega na wykonywaniu prac na tkaninie przy pomocy...

Miejski Konkurs "Waćpanna Kwarantanna" - regulamin

Regulamin Miejskiego Konkursu
Plastyczno-Fotograficzno-Filmowo-Literackiego
"Waćpanna Kwarantanna"

Organizator
Organizatorem Konkursu jest Prezydentka Miasta Słupska wraz z 7 Pomorską Brygadą Obrony Terytorialnej, przy współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury w Słupsku.

Uczestnicy
Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Słupska.

Cel Konkursu
1. Celem Konkursu jest pobudzenie i rozwijanie aktywności artystycznej i twórczego myślenia młodzieży. Przedstawienie pomysłów na ciekawe spędzenie czasu z „Waćpanną Kwarantanną".
2. Propagowanie postaw odpowiedzialnego zachowania społecznego.
3. Pomoc rodzicom w zorganizowaniu zajęć domowych dla młodszych dzieci w okresie obowiązkowej izolacji.

Zadanie
Zadaniem Uczestników jest przedstawienie tematyki konkursu w formie pracy plastycznej, fotograficznej, filmowej lub literackiej.

Opis Kategorii
Kategoria plastyczna: jedna praca, format max A3, technika dowolna,
Kategoria fotograficzna: jedno zdjęcie w formacie *jpg, max 5MB,
Kategoria filmowa: jeden film trwający 30–180 sekund,
Kategoria literacka: jeden wiersz lub jedno opowiadanie o objętości do 5 tysięcy znaków, w formacie *pdf.

W każdej z wyżej wymienionych kategorii należy podać tytuł pracy.

Uwaga: Wszystkie prace nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Nagrody
Zwycięzcy Konkursu otrzymają Nagrody w następujących kategoriach wiekowych:
- klasy I–IV szkół podstawowych,
- klasy V–VIII szkół podstawowych,
- szkoły ponadpodstawowe.

Jury
Jury Konkursu powołane przez Organizatora Konkursu, dokona oceny prac konkursowych, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
- oryginalność podejścia do tematyki,
- technika i walory artystyczne,
- twórczy charakter utworu,
- poprawność stylistyczna i językowa,
- samodzielność i oryginalność.
Decyzja Jury Konkursu jest niepodważalna i nie można się od niej odwołać.

Dostarczenie prac:
Prace wraz z Kartą Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie (załącznik do niniejszego regulaminu) należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Słupsku, Wydział Edukacji, w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (prace fotograficzne, filmowe i literackie). W nazwie pliku należy umieścić tytuł pracy. Prace plastyczne należy wrzucić do skrzynki z napisem „Waćpanna Kwarantanna" znajdującej się w Urzędzie Stanu Cywilnego, Plac Zwycięstwa 3.
Prace należy dostarczyć w terminie do 22 maja 2020 r.

Wyniki Konkursu
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora - Miasta Słupska www.slupsk.pl oraz na Miejskim Portalu Edukacyjnym. Prace laureatów konkursu zostaną zaprezentowane w formie wirtualnej wystawy.

Zgody formalne
Prawni Opiekunowie niepełnoletnich Uczniów oraz Uczniowie pełnoletni biorący udział w Konkursie wyrażają zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie Organizatora oraz ich przetwarzanie dla potrzeb Konkursu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.).
Uczestnik Konkursu zgłaszając pracę, nieodpłatnie przenosi na Organizatora Konkursu własność egzemplarza nadesłanej pracy, udziela organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie z praw autorskich do nagrodzonej pracy.
Laureat Konkursu nieodwołalnie upoważnia Organizatora do realizowania w jego imieniu autorskich praw osobistych do nagrodzonej pracy, w tym decydowania o zachowaniu integralności dzieła oraz przenosi na organizatora z chwilą otrzymania nagrody głównej wyłączne prawo zezwalania na wykorzystanie zależnego prawa autorskiego.
Przesłanie do Organizatora podpisanej Karty Uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.

Kontakt
Kontakt w sprawie Konkursu: Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, tel. 59-84-88-322, 59-84-88-488. Regulamin Konkursu oraz bieżące informacje związane z Konkursem będą umieszczone na stronie internetowej organizatora: www.slupsk.pl, na Miejskim Portalu Edukacyjnym, na Facebooku i stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku.

Pobierz:

dyskietkaRegulamin konkursu i karta zgłoszenia (PDF)

Ogłoszenia

Z ostatniej chwili

Previous Next
Odwołane zajęcia! 1. W dniach 27.11–1.12.2023 r. nie odbędą się zajęcia koła szachowego prowadzone przez p. Lucynę Sapis. 2. W dniach 29–30.11.2023 r. nie odbędą się zajęcia nauki gry na gitarze prowadzone przez p. Zbigniewa Bałbatuna.
Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 Od 2 października 2023 r. w sprawie rekrutacji należy kontaktować z sekretariatem MDK pod numerem tel. 59 842-50-52
Ankieta Zwracamy się z prośbą do młodzieży o wypełnienie ankiety, która pomoże nam w przygotowaniu oferty zajęć pozaszkolnych na nowy rok szkolny. Ankieta jest dostępna po kliknięciu na poniższy baner.