mdkslupsk.pl

 • IMG_7668-24.jpg
 • IMG_4089-66.jpg
 • IMG_7650-21.jpg
 • IMG_6859-157.jpg
 • IMG_6645-92.jpg
 • IMG_7435-148.jpg
 • IMG_7973-10.jpg
 • IMG_1984-2.jpg
 • IMG_7937-134.jpg
 • IMG_8188-100.jpg
 • IMG_4619-3.jpg
 • IMG_0323-13.jpg
 • IMG_6480-46.jpg
 • IMG_6393-23.jpg
 • IMG_6327-1.jpg
 • IMG_4342-147.jpg
 • IMG_0212-16.jpg
 • IMG_6734-118.jpg
 • IMG_7102-25.jpg
 • IMG_7283-88.jpg
 • IMG_7078-18.jpg
 • IMG_7745-51.jpg
 • IMG_6997-185.jpg
 • IMG_7070-15.jpg
 • IMG_6887-167.jpg
 • IMG_2003-7.jpg
 • IMG_7829-84.jpg
 • IMG_0190-7.jpg
 • IMG_4652-23.jpg
 • IMG_4086-65.jpg
 • IMG_4282-127.jpg
 • IMG_7223-68.jpg
 • IMG_0248-26.jpg
 • IMG_0186-5.jpg
 • WP_20180508_16_47_32_Pro-1.jpg
 • IMG_4667-32.jpg
 • IMG_6346-5.jpg
 • IMG_0195-9.jpg
 • IMG_0203-12.jpg
 • IMG_0341-19.jpg
 • IMG_6464-41.jpg
 • IMG_8009-29.jpg
 • IMG_8314-12.jpg
 • IMG_8323-19.jpg
 • IMG_0209-14.jpg
 • IMG_8101-67.jpg
 • IMG_6993-183.jpg

Artykuły

Previous Next
Medale KEN Za nami wojewódzka uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych oraz medali i nagród resortowych za 2021 r., która odbyła się w Muzeum II Wojny Światowej z okazji Dnia...
Stypendia Prezydenta Miasta Słupska 8 października 2021 r., w Urzędzie Miejskim, uhonorowano 43 wybitnych uczniów ze słupskich szkół i placówek oświatowych. Najzdolniejsi podopieczni otrzymali stypendia...
"DZIATWA" Swing&Dream, czyli grupa taneczna "Swing" (pod opieką p. Karoliny Maciejewskiej) i Grupa Teatralna "Dream" (pod opieką p. Joanny Stoike-Stempkowskiej) wystąpiły...
Zajęcia sensoryczne "Sensoraki – kreatywne pomysły na zmysły" W październiku kontynuujemy w Młodzieżowym Domu Kultury cykl bezpłatnych zajęć dla dzieci w ramach zadnia społecznego...
Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu W niedzielę 19 września 2021 r. pod słupskim Ratuszem z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu wystąpili podopieczni Młodzieżowego Domu Kultury.W...
Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca Szanowni Państwo! 13 września 2021 r. od godz. 12.00 rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą na wolne miejsca. Adres strony, na której prowadzona jest elektroniczna...

Wojewódzki Konkurs Piosenki Rosyjskiej

Wojewódzki Konkurs Piosenki RosyjskiejREGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PIOSENKI ROSYJSKIEJ

Organizator:
Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego przy MBP w Słupsku oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku.

1. Cele konkursu:
- krzewienie wśród mieszkańców województwa pomorskiego wrażliwości na muzykę,
- promocja sztuki wokalnej, jako środka wyrazu artystycznego,
- popularyzacja dorobku muzycznego krajów rosyjskojęzycznych,
- rozbudzanie u uczestników motywacji do nauki języka obcego,
- propagowanie elementów zdrowej rywalizacji oraz modelu wartościowej rozrywki jako alternatywy do tzw. „imprez masowych",
- rozwijanie u uczestników konkursu artystycznych zdolności oraz  kreatywności.

 
2. Uczestnicy
 * Soliści
 * Duety
 * Zespoły wokalne oraz instrumentalno-wokalne (przez zespół rozumie się grupę od 3 do 10 osób)
Uczestnicy zgłaszani są indywidualnie oraz poprzez: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, ośrodki kultury, szkoły muzyczne, szkoły językowe, uczelnie wyższe.

3. Kategorie:
Występujący będą oceniani w kategoriach wiekowych:
 I. klasy 1-3 szkoły podstawowej
 II. klasy 4-6 szkoły podstawowej
 III. gimnazjum i szkoła średnia
 IV. studenci
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian kategorii wiekowych konkursu, po wpłynięciu wszystkich zgłoszeń.

4. Termin imprezy:
- 17 maja 2013r. - termin, do którego należy zgłosić chęć uczestnictwa w konkursie
- 24 maja 2013r. godz. 10.00 - termin konkursu

5. Miejsce imprezy: MDK w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 8.

6. Warunki uczestnictwa:
- w konkursie biorą udział soliści, duety,  zespoły wokalne oraz instrumentalno-wokalne z województwa pomorskiego,
- uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studenci,
- o przynależności do kategorii wiekowej w zespołach decyduje wiek najstarszego członka zespołu,
- uczestnicy zgłaszają swój udział w konkursie na kartach zgłoszeń wg. załączonego wzoru w terminie do 17.05.2013r. na adres Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego w Słupsku ul. Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
- prosimy również o przesłanie wraz ze zgłoszeniem na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub drogą pocztową krótkiej notatki o soliście lub zespole, zawierającej informacje o zainteresowaniach, zamierzeniach, historii zespołu itp. oraz zdjęcia (w formie elektronicznej), które zostaną wykorzystane do prezentacji uczestników w czasie konkursu,
- zgłoszenie kandydata jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu,
- podpisując kartę zgłoszeń, uczestnik/ opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami i wyraża zgodę na wykorzystywanie przez CKiJR oraz MDK jego wizerunku (i wizerunku podopiecznego) w formie zdjęć i filmów wykorzystywanych do dokumentacji i promocji imprezy CKiJR oraz MDK,
- każdy wykonawca prezentuje jeden utwór z kręgu kultury rosyjskiej w języku rosyjskim, który w wersji oryginalnej dostępny jest odbiorcy rosyjskiemu np. za pośrednictwem mediów,
- utwory mogą być wykonane a'cappella lub z akompaniamentem (np. instrument muzyczny lub półplayback z płyty CD),
- uczestnicy konkursu dostarczają Organizatorom podkład muzyczny, (półplayback) oraz kopię tekstu utworu do 17.05.2013r. do CKiJR,
- każda płyta CD powinna być opisana (wykonawca, tytuł piosenki, autor muzyki i tekstu),
- Organizator nie zwraca kosztów poniesionych przez uczestników konkursu oraz ich opiekunów w związku z dojazdem, pobytem i ubezpieczeniem.

7. Jury konkursu:
Jury zostanie powołane przez Organizatora, w jego skład będą wchodzić specjaliści z zakresu sztuki muzycznej, kultury oraz języka rosyjskiego.

8. Kryteria oceny:
Językowe:
- słownictwo: poziom językowy, znajomość słownictwa występującego w tekście
- wymowa
Muzyczne:
- dobór repertuaru  zgodny z kategorią wiekową
- rozumienie treści utworu oraz jego interpretacja
- inscenizacja ruchowa
- dykcja
- ogólny wyraz artystyczny
Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

9. Nagrody:
- planuje się nagrodzić wszystkich wykonawców dyplomami uczestnictwa, zwycięzcy zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi w dniu konkursu 24.05.2013r. po ogłoszeniu wyników.

10. Uwagi końcowe:
- sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Jury i Organizator.


Organizatorzy Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Rosyjskiej:

Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego przy MBP w Słupsku
ul. Sienkiewicza 19
76-200 Słupsk
Tel.: (59) 841 44 36
www.centrumrosyjskie.mbp.slupsk.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku
ul. Szarych Szeregów 8
76-200 Słupsk
Tel.: (59) 842-50-52
www.mdkslupsk.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pobierz na dysk

 Pobierz:
 Regulamin (PDF)
 Karta zgłoszenia (PDF)

Ogłoszenia

Z ostatniej chwili

Previous Next
COVID-19 W zakładce "Rodzice" znajduje się informacja dla rodziców odnośnie Procedury Bezpieczeństwa na terenie Młodzieżowego Domu Kultury w okresie pandemii COVID-19.
Ankieta Zwracamy się z prośbą do młodzieży o wypełnienie ankiety, która pomoże nam w przygotowaniu oferty zajęć pozaszkolnych na nowy rok szkolny. Ankieta jest dostępna po kliknięciu na poniższy baner.