mdkslupsk.pl

 • 054_Slajd.jpg
 • 016_Slajd.jpg
 • 004_Slajd.jpg
 • 022_Slajd.jpg
 • 037_Slajd.jpg
 • 032_Slajd.jpg
 • 057_Slajd.jpg
 • 046_Slajd.jpg
 • 029_Slajd.jpg
 • 031_Slajd.jpg
 • 028_Slajd.jpg
 • 011_Slajd.jpg
 • 042_Slajd.jpg
 • 020_Slajd.jpg
 • 056_Slajd.jpg
 • 017_Slajd.jpg
 • 030_Slajd.jpg
 • 050_Slajd.jpg
 • 038_Slajd.jpg
 • 040_Slajd.jpg
 • 003_Slajd.jpg
 • 001_Slajd.jpg
 • 047_Slajd.jpg
 • 023_Slajd.jpg
 • 026_Slajd.jpg
 • 048_Slajd.jpg
 • 008_Slajd.jpg
 • 014_Slajd.jpg
 • 055_Slajd.jpg
 • 012_Slajd.jpg
 • 007_Slajd.jpg
 • 041_Slajd.jpg
 • 051_Slajd.jpg
 • 025_Slajd.jpg
 • 010_Slajd.jpg
 • 043_Slajd.jpg
 • 009_Slajd.jpg
 • 015_Slajd.jpg
 • 036_Slajd.jpg
 • 034_Slajd.jpg
 • 035_Slajd.jpg
 • 019_Slajd.jpg
 • 021_Slajd.jpg
 • 002_Slajd.jpg
 • 005_Slajd.jpg
 • 018_Slajd.jpg
 • 024_Slajd.jpg
 • 052_Slajd.jpg
 • 039_Slajd.jpg
 • 049_Slajd.jpg
 • 045_Slajd.jpg
 • 058_Slajd.jpg
 • 033_Slajd.jpg
 • 006_Slajd.jpg
 • 053_Slajd.jpg
 • 044_Slajd.jpg
 • 013_Slajd.jpg
 • 027_Slajd.jpg

Artykuły

I Konkurs Recytatorski Twórczości Williama Szekspira - regulamin

I Konkurs Recytatorski Twórczości Williama Szekspira

Cele konkursu:
- uwrażliwienie na piękno literatury angielskiej,
- popularyzację poezji i prozy wśród dzieci,
- rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich,
- rozwijanie umiejętności językowych, ćwiczenie wymowy i intonacji.

Regulamin konkursu:
1. Organizatorem szkolnego konkursu recytatorskiego jest Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku.
2. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych ze Słupska i gmin ościennych.
3. Konkurs jest jednoetapowy.
4. Każdą szkołę może reprezentować maksymalnie dwóch przedstawicieli.
5. Każdy uczestnik przygotowuje jeden utwór poetycki lub fragment dramatu.
6. Czas recytacji nie może przekroczyć 4 min. Można korzystać z rekwizytów i podkładu muzycznego (na płycie CD lub pendrive).
7. Ocenie podlegają elementy artystyczne, językowe i wizualne.
8. Kryteria oceny recytacji:

Kryterium Punktowane elementy Punkty
dobór repertuaru 1. dopasowanie tekstu do wieku i płci recytatora
2. oryginalność wyboru
3. tekst umożliwiający uczniowi zaprezentowanie wszystkich jego walorów językowych, prezentujący trudne słownictwo
0-6
wymowa 1. wymowa zgodna z zasadami języka angielskiego
2. właściwe akcentowanie wyrazów
3. panowanie nad oddechem, swobodne posługiwanie się nim
0-6
interpretacja 1. modulowanie głosem
2. właściwe akcentowanie ważnych treści utworu (intonacja frazy i zdania)
3. respektowanie znaków interpunkcyjnych
4. stosowanie pauzy zgodnie z intencja autora lub przyjętą interpretacją
5. właściwe tempo wygłaszania tekstu
6. bezbłędne opanowanie pamięciowe
7. oryginalność występu recytatora (odczucia i wrażenia słuchaczy)
8. skupienie się na słowie, nie na nadmiernym ruchu scenicznym
9. dobór rekwizytów
10. przestrzeganie czasu trwania prezentacji
0-6

Razem można uzyskać 15 punktów.

9. Ustalona przez Organizatora kolejność przesłuchań nie podlega zmianom.
10. Konkurs odbędzie się 30 maja 2017 r. o godz. 13.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Słupsku.
11. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie Karty Uczestnictwa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.05.2017 na adres: Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Szarych Szeregów 8, 76-200 Słupsk lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
12. Udział w konkursie jest jednoznaczny z pełną akceptacją regulaminu.
13. Wraz ze zgłoszeniem prosimy o dostarczenie wypełnionych i podpisanych przez rodziców/opiekunów formularzy zgody na upublicznienie wizerunku dziecka (zdjęcia z Konkursu na stronie internetowej MDK) oraz w materiałach prasowych i promujących działalność MDK.

Postanowienia końcowe:
1. Jury i jego przewodniczącego powołuje organizator.
2. Komisja oceniająca przyzna w klasyfikacji indywidualnej nagrody i wyróżnienia.
3. Decyzja komisji oceniającej jest ostateczna.
4. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu konkursu.

Koordynator konkursu: p. Karolina Szewczyk

 

Pobierz:

dyskietkaRegulamin konkursu, karta zgłoszenia, zgoda na wykorzystanie wizerunku (PDF)

Ogłoszenia

Z ostatniej chwili

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 W zakładce "Rodzice" dostępny jest regulamin rekrutacji na zajęcia w MDK na rok szkolny 2018/2019. Jednocześnie informujemy, że w dniach 1-15 czerwca będzie można składać Wniosek o przyjęcie na wybrane zajęcia w MDK.

Biuletyn Informacji PublicznejMDK na Facebooku