mdkslupsk.pl

 • 051_Slajd.jpg
 • 007_Slajd.jpg
 • 017_Slajd.jpg
 • 031_Slajd.jpg
 • 048_Slajd.jpg
 • 025_Slajd.jpg
 • 041_Slajd.jpg
 • 035_Slajd.jpg
 • 054_Slajd.jpg
 • 028_Slajd.jpg
 • 021_Slajd.jpg
 • 004_Slajd.jpg
 • 002_Slajd.jpg
 • 040_Slajd.jpg
 • 027_Slajd.jpg
 • 012_Slajd.jpg
 • 049_Slajd.jpg
 • 023_Slajd.jpg
 • 010_Slajd.jpg
 • 018_Slajd.jpg
 • 046_Slajd.jpg
 • 032_Slajd.jpg
 • 053_Slajd.jpg
 • 047_Slajd.jpg
 • 036_Slajd.jpg
 • 044_Slajd.jpg
 • 026_Slajd.jpg
 • 050_Slajd.jpg
 • 022_Slajd.jpg
 • 011_Slajd.jpg
 • 038_Slajd.jpg
 • 014_Slajd.jpg
 • 001_Slajd.jpg
 • 058_Slajd.jpg
 • 039_Slajd.jpg
 • 019_Slajd.jpg
 • 057_Slajd.jpg
 • 052_Slajd.jpg
 • 043_Slajd.jpg
 • 009_Slajd.jpg
 • 030_Slajd.jpg
 • 055_Slajd.jpg
 • 034_Slajd.jpg
 • 006_Slajd.jpg
 • 020_Slajd.jpg
 • 003_Slajd.jpg
 • 005_Slajd.jpg
 • 008_Slajd.jpg
 • 013_Slajd.jpg
 • 015_Slajd.jpg
 • 033_Slajd.jpg
 • 029_Slajd.jpg
 • 042_Slajd.jpg
 • 016_Slajd.jpg
 • 037_Slajd.jpg
 • 024_Slajd.jpg
 • 056_Slajd.jpg
 • 045_Slajd.jpg

Artykuły

Konkurs plastyczno-fotograficzny "Moja rodzina" - regulamin

REGULAMIN
WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNEGO
"MOJA RODZINA"

Wakacje to świetna okazja do spędzania czasu z rodziną: wyjazdy, pikniki, zabawy na powietrzu, wycieczki do lasu, nad morze czy w góry. Zilustrujcie rodzinne wyprawy, pasje, rodzinę wielopokoleniową, stare zdjęcia po latach, rodzinę na co dzień i od święta. Jak ważna jest dla Was rodzina? Czekacie już na wspólną kolację Wigilijną, na przyjazd dziadków, cioć i wujków? Czy wśród bliskich jest pies, kot, chomik? Gromadzicie pamiątki, prezenty, fotografie? Zapraszamy dzieci i młodzież do podzielenia się swoimi odczuciami i obserwacjami na temat rodziny.

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku

Cel: stworzenie możliwości wyrażania siebie poprzez działania twórcze, kształcenie umiejętności obserwowania i ilustrowania otoczenia, rozwijanie wyobraźni twórczej, rozwijanie i doskonalenie warsztatu pracy twórczej nauczyciela i ucznia, wymiana doświadczeń, a także upowszechnianie i prezentacja działań artystycznych dzieci i młodzieży

ZASADY UDZIAŁU

Uczestnicy:
Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek wychowania pozaszkolnego województwa pomorskiego:
Plastyka:
I kategoria wiekowa: do 6 lat
I kategoria wiekowa: 7-9 lat
II kategoria wiekowa: 10-12 lat
III kategoria wiekowa: od 13 lat
Fotografia:
kategoria wiekowa: od 13 lat

Techniki:
Plastyka:
Techniki płaskie: malarstwo (akwarela, gwasz, tempera), pastele tłuste i suche (utrwalone), grafika, techniki mieszane (np. kolaż), inne płaskie techniki z wyłączeniem nietrwałych i tworzących wypukłości materiałów takich jak: pasta do zębów, ryż, wata, papierowe kulki itp.
Fotografia: odbitki w technice klasycznej lub drukowane na papierze fotograficznym w dobrej jakości technicznej, prace na nośniku elektronicznym nie będą oceniane

Format:
Plastyka: minimum: A3 (30 cm x 42 cm) - maksimum: A2 (50 cm x 70 cm)
Fotografia: minimum 18x24 cm do 30x40cm

Ocena:
Organizator powoła jury, które przyzna nagrody i wyróżnienia oraz zakwalifikuje prace na wystawę. Podczas oceny prac brane będą pod uwagę przede wszystkim: zgodność z tematem, wykorzystana technika, estetyka, samodzielność, poziom opanowania warsztatu artystycznego w danej grupie wiekowej, indywidualna interpretacja tematu. Ocena jury jest ostateczna.

Nagrody:
Organizatorzy Konkursu przewidują dla autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac nagrody rzeczowe i dyplomy pamiątkowe. Wszyscy Laureaci wraz z opiekunami zostaną zaproszeni odrębnym pismem na uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień, połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej.

Termin:
Prace wykonane zgodnie z regulaminem należy dostarczyć w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie przesyłki do Młodzieżowego Domu Kultury najpóźniej do dnia 28 października 2016 r. – z dopiskiem "MOJA RODZINA". Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronie www.mdkslupsk.pl

Adres:
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Szarych Szeregów 8, 76-200 Słupsk
Koordynator konkursu: Jolanta Kopczak
Dodatkowe informacje: tel. (59) 842 50 52;

Warunki udziału:
Każda placówka może dostarczyć max 10 prac plastycznych i 10 fotograficznych wykonanych pod kierunkiem jednego nauczyciela. Zestawy do 3 zdjęć powiązanych w cykle będą traktowane jako 1 praca. PRAC NIE NALEŻY OPRAWIAĆ. Każda praca powinna zawierać na odwrocie dane autora (imię i nazwisko, wiek – klasa, nazwę szkoły lub placówki oraz imię i nazwisko opiekuna). Do zestawu prac należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia oraz zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie jego danych osobowych (załącznik nr 1 do regulaminu konkursu) - NIE NALEŻY PRZYKLEJAĆ DOKUMENTU ZGODY RODZICA/OPIEKUNA DO PRACY NA JEJ ODWROCIE TYLKO DOŁĄCZYĆ GO LUZEM! Prace nie spełniające tych warunków nie będą oceniane.

Uwaga:
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację i reprodukowanie zgłoszonych prac w wydawnictwach promujących Galerię "PREZENTACJE" oraz twórczość dzieci i młodzieży. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora.

Pobierz:

dyskietkaRegulamin konkursu, karta zgłoszenia, zgoda rodziców (PDF)

Ogłoszenia

Z ostatniej chwili

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 W zakładce "Rodzice" dostępny jest regulamin rekrutacji na zajęcia w MDK na rok szkolny 2018/2019. Jednocześnie informujemy, że w dniach 1-15 czerwca będzie można składać Wniosek o przyjęcie na wybrane zajęcia w MDK.

Biuletyn Informacji PublicznejMDK na Facebooku