mdkslupsk.pl

 • IMG_0248-26.jpg
 • IMG_4282-127.jpg
 • IMG_0209-14.jpg
 • IMG_0190-7.jpg
 • IMG_7745-51.jpg
 • IMG_6346-5.jpg
 • IMG_4652-23.jpg
 • IMG_6887-167.jpg
 • IMG_6997-185.jpg
 • IMG_7070-15.jpg
 • IMG_7078-18.jpg
 • IMG_4089-66.jpg
 • IMG_7668-24.jpg
 • IMG_7223-68.jpg
 • IMG_7102-25.jpg
 • IMG_4086-65.jpg
 • IMG_6734-118.jpg
 • IMG_7829-84.jpg
 • IMG_0195-9.jpg
 • IMG_7650-21.jpg
 • WP_20180508_16_47_32_Pro-1.jpg
 • IMG_0203-12.jpg
 • IMG_8188-100.jpg
 • IMG_0186-5.jpg
 • IMG_6645-92.jpg
 • IMG_0212-16.jpg
 • IMG_4667-32.jpg
 • IMG_0323-13.jpg
 • IMG_6464-41.jpg
 • IMG_1984-2.jpg
 • IMG_6859-157.jpg
 • IMG_7937-134.jpg
 • IMG_2003-7.jpg
 • IMG_6480-46.jpg
 • IMG_8314-12.jpg
 • IMG_4619-3.jpg
 • IMG_0341-19.jpg
 • IMG_6393-23.jpg
 • IMG_8323-19.jpg
 • IMG_6993-183.jpg
 • IMG_7973-10.jpg
 • IMG_7283-88.jpg
 • IMG_6327-1.jpg
 • IMG_7435-148.jpg
 • IMG_8009-29.jpg
 • IMG_8101-67.jpg
 • IMG_4342-147.jpg

Artykuły

Konkurs na plakat związany ze zdrowym stylem życia - regulamin

Regulamin konkursu na plakat związany ze zdrowym stylem życia

Plakat§ 1
Informacje ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Parku Wodny Trzy Fale sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku (76-200) przy ul. Grunwaldzkiej 8A.
2. Celem konkursu jest wykonanie plakatu nawiązującego do działalności Parku Wodnego Trzy Fale i propagowania zdrowego stylu życia.
3. Termin nadsyłania prac konkursowych mija 31 maja 2020 roku.
4. Projekty należy przesłać elektronicznie na e-maila – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (zdjęcie pracy, skan)
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do 8 czerwca 2020 roku.

§ 2
Założenia konkursu

1. Konkurs skierowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i szkół średnich.
2. Do projektu należy dołączyć kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) zawierającą dane osobowe autora oraz pisemną zgodę rodziców lub opiekunów do udziału w konkursie (załącznik nr 2).
3. Udział w konkursie jest bezpłatny. Oznacza to, iż autorom prac nie przysługuje żadne wynagrodzenie oraz zwrot kosztów poniesionych na przygotowanie plakatu.
4. Na konkurs należy przekazywać wyłącznie prace autorskie, które nie brały dotychczas udziału w żadnym innym konkursie i nie były dotąd nigdzie prezentowane.
6. Zasady przygotowania pracy:
a) wykonanie plakatu, która będzie nawiązywać do działalności Parku Wodnego Trzy Fale i do propagowania zdrowego stylu życia,
b) każdy uczestnik konkursu może przekazać tylko jeden projekt ,
c) w konkursie będą brały udział tylko prace indywidualne,
d) akceptowalne jest dowolne wykonanie pracy plastycznej - dowolna technika.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszystkich nadesłanych plakatów związanych z konkursem tj.: w akcjach promocyjnych firmy, publikacjach prasowych, materiałach elektronicznych, grafice internetowej, banerach promocyjnych, poligrafii.

 § 3
Zasady wyboru projektu plakatu

1. O wyłonieniu laureata konkursu zadecyduje specjalnie powołana Komisja składająca się z przedstawicieli Parku Wodnego Trzy Fale.
2. Komisja nadzorować będzie prawidłowy przebieg konkursu.
3. Komisji przysługuje prawo do niewyłonienia zwycięzcy.
4. Komisja dokonując wyboru najlepszej pracy będzie brała pod uwagę między innymi sposób przedstawienia tematu, estetyką wykonanej pracy, zaskakujący pomysł, oryginalność, inwencją twórczą, wrażenia artystyczne.
5. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.
6. Organizator nagrodzi trzy, najlepsze według Komisji prace:
- za zajęcie I miejsca: karnet do Parku Wodnego Trzy Fale o wartości 200,00 zł
- za zajęcie II miejsca: karnet do Parku Wodnego Trzy Fale o wartości 150,00 zł
- za zajęcie III miejsca: karnet do Parku Wodnego Trzy Fale o wartości 100,00 zł
7. Przystępując do konkursu jego uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne przeniesienie całości autorskich praw majątkowych do swojej pracy na wszelkich polach eksploatacji w szczególności: w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia utworu — wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w chwili przekazania pracy do Organizatora.

§ 4
Postanowienia końcowe

1. Rozstrzygnięcia podejmowane przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
2. W przypadku nadzwyczajnych okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie konkursu, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania konkursu.
3. Dodatkowych informacji dotyczących konkursu można uzyskać pod nr telefonu 606462723 bądź e-mailowo – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pobierz:

dyskietkaRegulamin konkursu i załączniki (PDF)

Ogłoszenia

Z ostatniej chwili

Previous Next
Odwołane zajęcia! 1. W dniach 27.10–2.11.2020 r. nie odbędą się zajęcia koła teatralnego prowadzone przez p. Joannę Stoike-Stempkowską. 2. W dniach 26–29.10.2020 r. nie odbędą się zajęcia nauki gry na gitarze i ukulele prowadzone przez p. Zbigniewa Bałbatuna.
COVID-19 W zakładce "Rodzice" znajduje się informacja dla rodziców odnośnie Procedury Bezpieczeństwa na terenie Młodzieżowego Domu Kultury w okresie pandemii COVID-19.
Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 UWAGA!!! Rekrutacja do Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku na rok szkolny 2020/2021 prowadzona będzie przy wsparciu elektronicznego systemu rekrutacji. Podzielona zostanie na trzy etapy: I etap: uczestnicy kontynuujący zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury w...
Ankieta Zwracamy się z prośbą do młodzieży o wypełnienie ankiety, która pomoże nam w przygotowaniu oferty zajęć pozaszkolnych na nowy rok szkolny. Ankieta jest dostępna po kliknięciu na poniższy baner.