mdkslupsk.pl

 • IMG_0341-19.jpg
 • IMG_0209-14.jpg
 • IMG_0212-16.jpg
 • IMG_8323-19.jpg
 • IMG_7829-84.jpg
 • IMG_7070-15.jpg
 • IMG_6480-46.jpg
 • IMG_4282-127.jpg
 • IMG_0190-7.jpg
 • IMG_8314-12.jpg
 • IMG_8009-29.jpg
 • IMG_8101-67.jpg
 • IMG_6734-118.jpg
 • IMG_6997-185.jpg
 • IMG_7650-21.jpg
 • IMG_4086-65.jpg
 • IMG_7668-24.jpg
 • IMG_7937-134.jpg
 • IMG_7973-10.jpg
 • IMG_4652-23.jpg
 • IMG_6346-5.jpg
 • IMG_6464-41.jpg
 • IMG_6887-167.jpg
 • IMG_7078-18.jpg
 • IMG_7745-51.jpg
 • WP_20180508_16_47_32_Pro-1.jpg
 • IMG_0195-9.jpg
 • IMG_6859-157.jpg
 • IMG_8188-100.jpg
 • IMG_4089-66.jpg
 • IMG_6327-1.jpg
 • IMG_6993-183.jpg
 • IMG_0248-26.jpg
 • IMG_7283-88.jpg
 • IMG_0186-5.jpg
 • IMG_0323-13.jpg
 • IMG_4667-32.jpg
 • IMG_6645-92.jpg
 • IMG_4342-147.jpg
 • IMG_1984-2.jpg
 • IMG_2003-7.jpg
 • IMG_0203-12.jpg
 • IMG_7223-68.jpg
 • IMG_7435-148.jpg
 • IMG_4619-3.jpg
 • IMG_6393-23.jpg
 • IMG_7102-25.jpg

Artykuły

Previous Next
Fabryka Pluszaków:) Dołączajcie do naszej Fabryki Pluszaków! Na zajęciach dzieci szyją głównie kolorowe maskotki według własnego projektu. Tworząc małe i większe przytulanki dzieci uczą...
Zajęcia feryjne w Studiu Piosenki Nagrania uczniów ze studia piosenki prowadzonego przez p. Agnieszkę Siepietowską zrealizował p. Marcin Gałązka. Uczniowie którzy wzięli udział w nagraniach: Kalina...
Ferie z tańcem Tak spędzają ferie dziewczynki z zespołów "Gest" i "Tip Top" pod opieką p. Katarzyny Bartoś i p. Iwony Szymczewskiej-Kuhn.
Zajęcia plastyczne w czasie ferii Ferie w pracowni plastycznej i duży projekt na Międzynarodowy konkurs plastyczny — praca wre... 
"My nie jesteśmy rozmemłani" "My nie jesteśmy rozmemłani" I oto kolejna już – na pewno nieoczekiwana i niespodziankowa – odsłona tego, co dzieje się w MDK-u w czasie ferii. Wyjątkowa pod kilkoma...
Kolejna odsłona MDK-owskich ferii w obiektywie SZPILI Kolejna odsłona MDK-owskich ferii w obiektywie SZPILI Po wczorajszej filmowej niespodziance – przypominamy, że gościliśmy na próbie zespołu LOWRIDER, tym razem...

Miejski Konkurs "Waćpanna Kwarantanna" - regulamin

Regulamin Miejskiego Konkursu
Plastyczno-Fotograficzno-Filmowo-Literackiego
"Waćpanna Kwarantanna"

Organizator
Organizatorem Konkursu jest Prezydentka Miasta Słupska wraz z 7 Pomorską Brygadą Obrony Terytorialnej, przy współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury w Słupsku.

Uczestnicy
Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Słupska.

Cel Konkursu
1. Celem Konkursu jest pobudzenie i rozwijanie aktywności artystycznej i twórczego myślenia młodzieży. Przedstawienie pomysłów na ciekawe spędzenie czasu z „Waćpanną Kwarantanną".
2. Propagowanie postaw odpowiedzialnego zachowania społecznego.
3. Pomoc rodzicom w zorganizowaniu zajęć domowych dla młodszych dzieci w okresie obowiązkowej izolacji.

Zadanie
Zadaniem Uczestników jest przedstawienie tematyki konkursu w formie pracy plastycznej, fotograficznej, filmowej lub literackiej.

Opis Kategorii
Kategoria plastyczna: jedna praca, format max A3, technika dowolna,
Kategoria fotograficzna: jedno zdjęcie w formacie *jpg, max 5MB,
Kategoria filmowa: jeden film trwający 30–180 sekund,
Kategoria literacka: jeden wiersz lub jedno opowiadanie o objętości do 5 tysięcy znaków, w formacie *pdf.

W każdej z wyżej wymienionych kategorii należy podać tytuł pracy.

Uwaga: Wszystkie prace nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Nagrody
Zwycięzcy Konkursu otrzymają Nagrody w następujących kategoriach wiekowych:
- klasy I–IV szkół podstawowych,
- klasy V–VIII szkół podstawowych,
- szkoły ponadpodstawowe.

Jury
Jury Konkursu powołane przez Organizatora Konkursu, dokona oceny prac konkursowych, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
- oryginalność podejścia do tematyki,
- technika i walory artystyczne,
- twórczy charakter utworu,
- poprawność stylistyczna i językowa,
- samodzielność i oryginalność.
Decyzja Jury Konkursu jest niepodważalna i nie można się od niej odwołać.

Dostarczenie prac:
Prace wraz z Kartą Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie (załącznik do niniejszego regulaminu) należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Słupsku, Wydział Edukacji, w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (prace fotograficzne, filmowe i literackie). W nazwie pliku należy umieścić tytuł pracy. Prace plastyczne należy wrzucić do skrzynki z napisem „Waćpanna Kwarantanna" znajdującej się w Urzędzie Stanu Cywilnego, Plac Zwycięstwa 3.
Prace należy dostarczyć w terminie do 22 maja 2020 r.

Wyniki Konkursu
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora - Miasta Słupska www.slupsk.pl oraz na Miejskim Portalu Edukacyjnym. Prace laureatów konkursu zostaną zaprezentowane w formie wirtualnej wystawy.

Zgody formalne
Prawni Opiekunowie niepełnoletnich Uczniów oraz Uczniowie pełnoletni biorący udział w Konkursie wyrażają zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie Organizatora oraz ich przetwarzanie dla potrzeb Konkursu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.).
Uczestnik Konkursu zgłaszając pracę, nieodpłatnie przenosi na Organizatora Konkursu własność egzemplarza nadesłanej pracy, udziela organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie z praw autorskich do nagrodzonej pracy.
Laureat Konkursu nieodwołalnie upoważnia Organizatora do realizowania w jego imieniu autorskich praw osobistych do nagrodzonej pracy, w tym decydowania o zachowaniu integralności dzieła oraz przenosi na organizatora z chwilą otrzymania nagrody głównej wyłączne prawo zezwalania na wykorzystanie zależnego prawa autorskiego.
Przesłanie do Organizatora podpisanej Karty Uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.

Kontakt
Kontakt w sprawie Konkursu: Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, tel. 59-84-88-322, 59-84-88-488. Regulamin Konkursu oraz bieżące informacje związane z Konkursem będą umieszczone na stronie internetowej organizatora: www.slupsk.pl, na Miejskim Portalu Edukacyjnym, na Facebooku i stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku.

Pobierz:

dyskietkaRegulamin konkursu i karta zgłoszenia (PDF)

Ogłoszenia

Z ostatniej chwili

Previous Next
COVID-19 W zakładce "Rodzice" znajduje się informacja dla rodziców odnośnie Procedury Bezpieczeństwa na terenie Młodzieżowego Domu Kultury w okresie pandemii COVID-19.
Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 UWAGA!!! Elektroniczna rekrutacja na zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury została zakończona, dlatego poniżej udostępniamy wniosek dzięki któremu można zapisać dziecko na wolne miejsca. Wniosek ten należy wydrukować, wypełnić, podpisać i dostarczyć do naszej...
Ankieta Zwracamy się z prośbą do młodzieży o wypełnienie ankiety, która pomoże nam w przygotowaniu oferty zajęć pozaszkolnych na nowy rok szkolny. Ankieta jest dostępna po kliknięciu na poniższy baner.